Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen

Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen

Hur blev engelska ett världsspråk?

Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen ger dig möjlighet att utveckla din sakkunskap inom ett eller flera områden som ofta indelas i separata utbildningsprogram: engelska språket och engelsk språkvetenskap, engelskspråkig litteratur och undervisning i engelska. Du kan välja kurser inom alla tre områden eller specialisera dig på ett ämnesområde. Vi erbjuder upp till 25 olika valbara kurser årligen samt seminariekurser som stöder ditt arbete med din pro gradu-avhandling. Du kan också kombinera dina engelska studier med studiemoduler från andra program inom Humanistiska fakulteten, såsom magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala metoder eller magisterprogrammet i litteraturvetenskap.    

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.