Tutkimus

 

Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) tekee korkeatasoista tutkimusta  ja uusia tutkimuksellisia avauksia yliopistopedagogiikan alalla. Sillä on omaleimainen tutkimusprofiili ja se rakentaa kumuloituvasti pitkäkestoisia tutkimuslinjoja. HYPE toteuttaa innovatiivisia tutkimusdesigneja ja kehittää tutkimusinstrumentteja. HYPE on monitieteinen, ja siinä toimii eri uravaiheissa olevia ja erilaista asiantuntemusta omaavia tutkijoita. HYPEn tutkijat kehittävät jatkuvasti osaamistaan tutkijoina ja tutkijayhteisönä. HYPE kouluttaa seuraavan sukupolven huippututkijoita yliopistopedagogiikan alalle.

Tutkimusteemat

Yliopistopedagogiikan keskus HYPE tutkii monipuolisesti perus- ja tohtorikoulutuksessa eri tieteenalojen konteksteissa Helsingin yliopistossa ja laajemmin korkeakoulujen konteksteissa.

  • oppimista ja osaamista,

  • hyvinvointia,

  • opetusta ja oppimisympäristöjä sekä

  • pedagogista johtamista

Tutkimushankkeet

HYPEn tutkijoiden julkaisut ja tietoja käynnissä olevista ja jo päättyneistä hankkeista löytyy Helsingin yliopiston tutkimusportaalista.