• Lue kurssin kuvaus tarvittaessa opetussuunnitelmasta.
 • Mitkä ovat olennaiset tiedot ja taidot, jotka opiskelijoiden tulee osata kurssin jälkeen?

Moodlen voi sisältää esim.:

 • Luentokalvosi – voit harkita oman puheesi äänittämistä power point -kalvoihin (tämä on mahdollista power point ohjelmassa)
 • Olemassaolevia verkkoluentoja ja materiaaleja (etsi videoita, joita on saatavilla YouTubessa, eri materiaalipankeissa, etc.)
 • E-kirjat, e-artikkelit
 • Muut verkkomateriaalit (joita opiskelijat voivat esim. analysoida)
 • Oman opetuksesi livestriimaus
  (erityisesti jos opetustilassa on jo valmiina striimauslaitteet)*
 • Zoom tai joku muu yksinkertainen väline, joka äänen ja kalvojen välittämisen lisäksi mahdollistaa vuorovaikutuksen opiskelijoiden kanssa*

  *yliopiston tekninen kapasiteetti ei välttämättä mahdollista kaiken opetuksen live-striimausta, Zoom tms.; tästä tulee lisätietoa myöhemmin

 • Suunnittele kysymykset ja tehtävät, jotka auttavat opiskelijoita keskittymään olennaisimpiin asioihin – suhteessa kurssin osaamistavoitteisiin
 • Kannusta opiskelijoita pohtimaan opiskeltavia asioita omien kokemusten, havaintojen ja käsitysten kautta. Voit pyytää opiskelijoita kirjoittamaan omista kokemuksista ja sen jälkeen fokusoimaan erityisesti kurssin keskeisiin asioihin.
 • Opiskelijoiden on olennaista työstää kurssilla opiskeltavia asioita jäsentämällä ja tuottamalla jotakin, esim. Kirjoittamalla ja kommentoimalla lyhyitä tekstejä, jotka he lähettävät moodlen keskustelualueelle (ks. seuraava kohta).
 • Jaa opiskelijat pieniin ryhmiin. Laita ryhmät näkyviin moodleen ja tee moodleen keskustelualue jokaiselle ryhmälle.
 • Pyydä opiskelijoita kirjoittamaan kokemuksistaan, havainnoistaan ja ajatuksistaan pienessä ryhmässä. Moodlen keskustelualuetta voi käyttää tässä. Peinryhmät voivat aloittaa omat keskusteluketjunsa ja keskustella ensisijaisesti niissä.
 • Anna selkeät ohjeet: kuinka monta viestiä jokaisen pitää lukea, kuinka monta kommenttia pitää kirjoittaa, mikä on aikataulu eri tehtäville.
 • Pyydä opiskelijoita lähettämään viestejä ja kysymyksiä epäselvistä asioista. Osallistu opettajana keskusteluun ja vastaa epäselviin asioihin ja kysymyksiin.
 • Tee johdonmukainen kurssialue Moodleen, joka etenee kurssin aikataulun ja aiheiden mukaisesti. Linkitä omat luentokalvot ja materiaalit (mm. videot, artikkelit jne.) kurssin aikatauluun ja teemoihin
 • Linkitä kaikki ohjeet niihin liittyviin materiaaleihin. Opiskelijoiden tulee löytää ohjeet ja materiaalit helposti.
 • Anna selkeät ohjeet jokaiseen tehtävään.
 • Määrittele aikataulu ja palautuspäivämäärä jokaiselle tehtävälle.
 • Kerro opiskelijoille päivät ja aikataulut, jolloin olet paikalla moodlessa. Seuraa keskusteluja ja kirjoita niihin viestejä. Voit esim. olla paikalla moodlessa alkuperäisinä kurssiajankohtina sekä silloin kun opiskelijat palauttavat tehtäviä.
 • Mieti, millä muilla keinoilla voit olla verkossa läsnä opiskelijoille.
 • Varmista että arviointisuunnitelmasi ja -kriteerit ovat linjassa muokatun kurssin kanssa. Onko arviointi linjassa keskeisten osaamistavoitteiden kanssa, jotka opiskelijoiden oli tarkoitus saavuttaa kurssilla?
 • Mieti, millaiset tehtävät ja kysymykset antavat opiskelijoille mahdollisuuden osoittaa osaamistaan tarkoituksenmukaisella tavalla.