Koulutus ja kehittäminen

Yliopistopedagogiikan keskus tarjoaa yliopistopedagogiikan henkilöstökoulutusta Helsingin yliopiston opettajille ja opettaville tutkijoille. Pedagogisen kelpoisuuden tuottavan koulutuksen kokonaislaajuus on 60 opintopistettä, ja koostuu perusopinnoista (25 op) ja aineopinnoista (35 op).

HYPE:n tuleva koulutustarjonta päivittyy yliopiston intranetissä Flammassa.

Yliopistopedagogiikan tutkijat ja asiantuntijat kehittivät akateemisten asiantuntijataitojen mallit yhteistyössä opintopsykologien ja urapalvelujen kanssa. Mallien tavoitteena oli tehdä näkyväksi, minkälaisia erilaisia asiantuntijataitoja tutkintojen tulisi tuottaa opintojen eri vaiheissa sekä kandi- että maisteritasoilla.

Malleissa on pyritty kuvaamaan taitoja, jotka ovat yhteisiä kaikille tieteenaloille.

Lue lisääLue lisää akateemisten asiantuntijataitojen malleista koulutusohjelmien tueksi.