Akateemisten asiantuntijataitojen mallit koulutusohjelmien tueksi

Yliopistopedagogiikan tutkijat ja asiantuntijat kehittivät akateemisten asiantuntijataitojen mallit yhteistyössä opintopsykologien ja urapalvelujen kanssa. Mallien tavoitteena oli tehdä näkyväksi, minkälaisia erilaisia asiantuntijataitoja tutkintojen tulisi tuottaa opintojen eri vaiheissa sekä kandi- että maisteritasoilla.

Akateemiset asiantuntijataidot ovat kuvattuna kandi- ja maisteritasoilla malleissa seuraavasti:

  • Oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja ohjaaminen
  • Viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
  • Tieteellinen ja eettinen ajattelu
  • Systeeminen ajattelu
  • Tulevaisuusajattelu
  • Strateginen ajattelu ja toimijuus

Malleissa on pyritty kuvaamaan taitoja, jotka ovat yhteisiä kaikille tieteenaloille.

Kandiopintojen mallissa kuvataan esimerkein, mitä kyseiset asiantuntijataidot voivat olla eri opintovuosina ja miten niitä voidaan sanallistaa osaamistavoitteiksi. 

Malli tarjoaa lisäksi esimerkkejä välineistä, joilla voidaan tukea akateemisten asiantuntijataitojen kehittymistä.

 

Akateemisten asiantuntijataitojen kehittyminen kandiopintojen aikana

Kuva Akateemisten asiantuntijataitojen kehittymisen tukemisesta kandiopintojen aikana. Yllä olevaa linkkiä klikkaamalla saat koko mallin näkyviin ja tulostettavan version mallista (pdf).

Maisteriopintojen mallissa kuvataan esimerkein, mitä kyseiset asiantuntijataidot voivat olla eri opintovuosina ja miten niitä voidaan sanallistaa osaamistavoitteiksi. 

Malli tarjoaa lisäksi esimerkkejä välineistä, joilla voidaan tukea akateemisten asiantuntijataitojen kehittymistä.

 

Akateemisten asiantuntijataitojen kehittyminen maisteriopintojen aikana

Kuva Akateemisten asiantuntijataitojen kehittymisen tukemisesta maisteriopintojen aikana. Yllä olevaa linkkiä klikkaamalla saat koko mallin näkyviin ja tulostettavan version mallista (pdf).