Potilasosastot ja tehohoito

Yliopistollisen eläinsairaalan Pieneläinsairaalassa on sairaalaosastot erikseen sisätautipotilaille sekä kirurgisista toimenpiteistä toipuville tai niihin valmistautuville sekä vaikeasti loukkaantuneille potilaille. Pieneläinsairaalassa on erikseen omat ”vuodeosastot” koirille ja kissoille, mikä vähentää niiden kokemaa stressiä.

Sairaalaosastolla tutkitaan potilaita, tarkkaillaan niiden kuntoa ja päätetään tarvittavista jatkohoitotoimenpiteistä.

Sairaalaosastolla potilas ruokailee, ulkoilee ja lepää kuntonsa mukaan. Pidemmissä sairaalahoidoissa omistajan on myös mahdollista vierailla potilaan luona. Tästä voi kysyä lisätietoja vastaanottohoitajilta ja/tai hoitavalta eläinlääkäreiltä. Potilaat pyritään pitämään osastolla mahdollisimman lyhyen ajan, koska lemmikit paranevat useimmiten nopeammin kotihoidossa.

Yliopistollisen eläinsairaalan pieneläinten anestesia-tehohoitoyksikkö perustettiin vuonna 2003. Yksikön tavoitteena ovat potilaiden hoidon laadun, hoitotulosten ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen. Potilaiden hoito perustuu tutkittuun tietoon ja hoitokäytäntöjä päivitetään tarpeen mukaan.

Te­ho­hoi­to

Tehohoito-osastolla hoidetaan eläimiä, jotka tarvitsevat jatkuvaa hoitoa ja valvontaa ympäri vuorokauden. Potilaita on vuorokaudessa keskimäärin 5-7, ja eläimet viipyvät osastolla yleensä noin 2-3 vuorokautta. Potilaita tutkitaan, hoidetaan ja valvotaan yleensä usean eri erikoisalan eläinlääkärin ja hoitajan yhteistyönä. Osastolla on aina koulutettuja ja kokeneita hoitajia paikalla – myös öisin.

Tehohoitoa tarvitaan monesta syystä. Tehohoito-osaston potilaiden tyypillisiä ongelmia ovat esimerkiksi:

  • liikenneonnettomuuden tai korkealta putoamisen aiheuttama shokki ja vammat
  • eri syistä johtuvat hengitysvaikeudet
  • elimistön nestetasapainon häiriöt
  • sepsis eli verenmyrkytys vaikea anemia 
  • veren hyytymishäiriöt
  • myrkytysten ja kyynpureman aiheuttamat komplikaatiot
  • kouristuskohtaukset 
  • akuutti munuaisten tai maksan vajaatoiminta

Myös vaativasta leikkauksesta toipuvat tai sellaiseen valmistautuvat potilaat voivat tarvita tehohoitoa.

Erillisessä eristystilassa hoidetaan potilaat, joilla on jokin helposti tarttuva sairaus, kuten parvoviruksen aiheuttama vaikea suolistotulehdus. Tehohoidon ansiosta suurin osa huonokuntoisistakin parvopotilaistamme toipuu.

Potilaiden tilaa seurataan jatkuvasti

Potilaiden tärkeimpiä elintoimintoja ja veriarvoja seurataan säännöllisesti, jotta tilan äkillisiin muutoksiin voidaan nopeasti puuttua. Nestetasapainosta huolehditaan jatkuvalla suonensisäisellä nesteytyksellä. Nesteet ja verivalmisteet annostellaan tarkasti infuusiopumppujen avulla. Kivunhoito on tärkeä osa tehohoitoa, ja kivuliaat potilaat saavat usein jatkuvaa suonensisäistä kipulääkitystä.

Huonokuntoisen potilaan lisähapen saannin tarve arvioidaan. Lisähappea voidaan antaa tarvittaessa esimerkiksi happikaapissa tai sierainletkun kautta. Vaikeasti sairaille potilaille asetetaan usein keskuslaskimokatetri kaulaan, jolloin keskuslaskimopaineen seurannan avulla nesteytys voidaan optimoida. Myös virtsakatetrin asettaminen voi olla tarpeen virtsaamisen helpottamiseksi ja riittävän virtsanerityksen seuraamiseksi.

Teho-osaston viereisessä pikalaboratoriossa tutkitaan tavanomaisten verinäytetutkimusten lisäksi valtimo- ja laskimoveren verikaasuja ja tehdään veren hyytymistestejä. Kaikki tutkimukset ja hoidot pyritään tekemään potilaan voinnin mukaan siten, ettei eläimelle aiheudu lisästressiä.

Monet tehohoitopotilaat saattavat tarvita verensiirtoa tai plasmaa. Yliopistollisessa eläinsairaalassa toimivan Eläinten veripankin sankarikoirat ja -kissat voivatkin luovutuksellaan pelastaa lajitoverinsa hengen.

Tehohoidon tarkoituksena ei ole pitkittää eläimen elämää mikäli toivoa parantumisesta ei ole, tai mikäli eläimen kärsimyksiä ei pystytä diagnoosin selvittelyn aikana riittävästi lievittämään. Tällöin tehohoitoa ei jatketa.

Teho-osas­ton vie­rai­luai­ka

Omistajien voivat vierailla teho-osastolla olevan lemmikkinsä luona. Eristysosastolle ei sallita vierailuja.

Vierailuaika on klo 17–18, ja käymään voi tulla enintään 2 henkilöä 15 minuutiksi kerrallaan. Lisätietoja saat potilastoimiston vastaanottohoitajilta tai hoitavalta eläinlääkäriltä.

Hevossairaalassa on valmiudet tehohoitoon sitä tarvitseville potilaille. Sairaalassa on ympäri vuorokauden koulutettu henkilökunta, joka on rutinoitunut vakavasti sairaiden potilaiden hoitoon. Aikuisen hevosen tehohoito ei koskaan voi olla niin intensiivistä kuin ihmisten tai vaikkapa koirien, mutta erityisesti varsojen tehohoidolla saavutetaan usein hyvät tulokset.

Tyypillisiä tehohoitoa vaativia potilaita ovat pikkuvarsojen lisäksi ähkyleikatut hevoset, synnytyskomplikaatioista kärsivät tammat sekä ripuli- ja endotoksemiapotilaat. Silmäpotilaat eivät tarvitse varsinaista tehohoitoa, mutta tiiviin lääkityksen ja seurannan takia niiden hoito on usein helpointa sairaalassa.

Tehohoitopotilaat tarvitsevat usein jatkuvaa suonensisäistä nestehoitoa tai toistuvia lääkityksiä, kuten antibiootteja tai silmälääkkeitä. Tarvittaessa hevosille voidaan antaa lisähappea myös karsinassa. Osassa karsinoista on valvontakamera, josta hevosta voidaan seurata. Tehohoidossa olevaa varsaa valvoo kaiken aikaa yksi opiskelija tai hoitaja, joka seuraa ja auttaa varsaa yksilöllisesti tehdyn suunnitelman ja eläinlääkärin ohjeiden mukaan.