Opiskelijana eläinsairaalassa

Ammatillisena jatkotutkintona voi suorittaa erikoiseläinlääkärin tutkinnon. Laillistettu eläinlääkäri voi erikoistua hevossairauksiin, pieneläinsairauksiin, tarttuviin eläintauteihin, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoitoon sekä elintarviketuotannon hygienian tai ympäristöterveydenhuollon koulutuspolulle. Lisätietoa erikoiseläinlääkärin tutkinnon suorittamisesta eläinlääketieteellisen tiedekunnan sivuilla. 

Kansallisten erikoistumistutkintojen lisäksi eläinlääkärin on mahdollista suorittaa eurooppalainen Diplomate -erikoistumiskoulutus. Lue artikkeli ELL Anna-Mariam Kivirannan suorittamasta eurooppalaisesta Diplomate of ECVN neurologian erikoistumistutkinnosta.