Kliininen opetus ja tutkimus eläinsairaalassa

Yliopistollinen eläinsairaala on tutkimusta ja opetusta varten ylläpidettävä Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan yksikkö.

Eläinsairaalan tehtävänä on:

  • toteuttaa eläinlääketieteellisen tutkimuksen ja opetuksen tarvitsemaa eläinsairaalatoimintaa ja harjoittaa maksullista palvelutoimintaa
  • seurata alan kehitystä sekä harjoittaa ja edistää kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä
  • tiedottaa, ohjeistaa, antaa lausuntoja ja asiantuntija-apua alaan liittyvissä kysymyksissä

Eläinsairaala toteuttaa tehtävänsä antamalla potilaansa eläinlääketieteen tutkimuksen ja opetuksen käyttöön. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että eläinlääketieteen opiskelijat osallistuvat kaikkien eläinsairaalaan tulevien potilaiden hoitoon. Tämä voi tarkoittaa myös sitä että eläimen omistaja ei voi olla paikalla kaikissa hoitotoimenpiteissä. Hoitava eläinlääkäri päättää omistajan mahdollisuudesta olla läsnä hoitotoimenpiteessä.

Yliopistollisen eläinsairaalan potilaiden veri-, virtsa-, kudos- tai vastaavia näytteitä ja näytteiden tuloksia voidaan käyttää eläinlääketieteellisessä tutkimuksessa. Omistajalta pyydetään aina lupa näytteiden ja kudosten käytölle. Tutkimuksessa voidaan käyttää myös kliinisen hoidon yhteydessä kertynyttä kirjallista, kuvallista tai muuta vastaavaa materiaalia. Tutkimustulokset julkaistaan siten, ettei eläintä tai sen omistajaa voida tunnistaa. Tutkimusta tekevä eläinlääkäri vastaa kaikista tutkimukseen liittyvistä asioista.

Lisätietoja potilastutkimuksesta antavat Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston johtaja ja Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston johtaja.

Kaikki eläinsairaalassa hoidon aikana ennalta arvaamattomasti kuolleet potilaat toimitetaan patologille kuolinsyyn selvittämiseksi. Ensisijaisesti ruumiinavaus suoritetaan Eläinlääketieteellisen tiedekunnan Patologian yksikössä. Omistajan, hoitovastuussa olleen eläinlääkärin tai yksikön johtajan aloitteesta ruumiinavaus voidaan myös suorittaa Evirassa.

Lue myös Opiskelijana eläinsairaalassa

Kliininen opetus ja tutkimus