Pieneläinten fysioterapiasta

Tullessanne fysioterapiaan ensimmäistä kertaa ottakaa mukaan kaikki mahdolliset eläimenne aiempaa sairaushistoriaa koskevat paperit. Tärkeintä on ottaa mukaan lemmikin tämänhetkistä vaivaa tai ongelmaa koskeva eläinlääkärin lähete, jos sellainen on olemassa.

Jos eläimenne on jatkuvalla lääkityksellä, älkää muuttako sitä. Eläintä ei tule ruokkia raskaasti kahta tuntia ennen vastaanottoaikaa. Vastaanotolle voi ottaa palkinnoksi mukaan eläimen omia lempiherkkuja ja -leluja.

Huonosti liikkuvaa, arkaa tai aggressiivista eläintä ei kannata ottaa vastaanottoaulaan odottelemaan, jos se on eläimelle epämiellyttävää. Voitte ajaa autonne pääovien oikealla puolella olevan pikkuoven eteen ja ilmoittauduttuanne odottaa autossa, josta haemme teidät vastaanotolle.

Perheen muut jäsenet sekä eläimet ovat tarvittaessa tervetulleita mukaan terapiatilanteeseen, kunhan he eivät aiheuta potilaalle huomattavaa häiriötä.

Jos eläimen terveydentilassa ilmenee jokin yllättävä muutos (esim. kuume, yskä, ripuli, ihosairaus, jokin onnettomuus) tai olette itse yllättäen estyneet saapumasta varatulle ajalle, ilmoittakaa ystävällisesti tilanteesta joko ajanvaraukseemme tai fysioterapeutillenne.

Jokainen käynti maksetaan lähtiessänne vastaanotossa, johon myös tullessanne ilmoittaudutte.

Fysioterapiaan tullessaan potilas tutkitaan aina ensimmäisellä kerralla fysioterapeuttisesti. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa ns. fysioterapeuttiset ongelmat.

Näiden ongelmien listaamisen jälkeen tehdään omistajan kanssa sekä lyhyen, että pitkän aikavälin tavoitteet. Lyhyen aikavälin tavoite voi olla esimerkiksi painonvarauksen ja lihasmassan ja voiman sekä liikelaajuuden lisääminen tai rasitusvamman kivun hallinta. Pitkän aikavälin tavoitteena voi olla esimerkiksi koiran paluu huippu-urheilutasolle tai rasitusvamman uusimisen ennaltaehkäisy.

Tavoitteisiin pääsemiseksi laaditaan kuntoutussuunnitelma, johon kuuluu aikataulu ja terapiamuotojen valinta.

Fysioterapian hoitomuotoja ovat muun muassa:

  • aktiiviset terapeuttiset harjoitteet (vesijuoksumatolla harjoittelu ja yksilöllinen kotiharjoitusohjelma, jossa apuna voidaan käyttää terapiapalloja, tasapainolautoja, -tyynyjä, esteitä, maastoja ja vastuskuminauhoja)
  • fysikaaliset hoidot (lämpö-, kylmä-, laser-, tai sähköhoidot kuten TNS , EMS ja mikrovirta)
  • manuaaliset käsittelyt (pehmytkudosten mobilisointi eli hieronta sekä nivelten mobilisointi ja käsittely)
  • erilaiset hengityselinfysioterapian tekniikat
  • akupunktio

Fysioterapiaan kuuluu aina myös omistajan opetus ja ohjaus, sekä tarvittavan kotiharjoitusohjelman suunnittelu.

Kirjallinen työ ja huolellinen potilaskirjanpito ovat tärkeä osa jokaisen potilaan terapiaa. Hoidon ohessa tehdään jatkuvaa uudelleenarviointia fysioterapian tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta, josta raportoidaan myös jatkuvasti hoitavalle eläinlääkärille. Teemme myös yhteistyötä kentällä työskentelevien kollegojen sekä muiden ammattiryhmien kanssa.

Osastopotilas

Eläimen ollessa potilaana sairaalaosastolla, saattaa kuntoutus fysioterapeutin toimesta olla tarpeen. Tällöin eläinsairaalan fysioterapeutti suorittaa tarvittavaa fysioterapiaa eläimen kanssa jopa useita kertoja päivässä. Fysioterapeutti pitää yhteyttä omistajaan suoraan puhelimitse, potilaskirjanpitoon kirjattujen tiedotteiden ja kirjallisten ohjeiden sekä sovittujen yhteisten terapiatilanteiden kautta.

Päiväkuntoutuja

Jos eläin tarvitsee intensiivistä kuntoutusta tai omistajalla on haastavat aikataulut, voi eläimen tuoda aamulla sairaalaan ja noutaa sen illalla kotiin. Tällöin eläin saa oman paikan potilasosastostamme ja fysioterapeutti voi suorittaa tarvittavia määriä terapioita jopa useita kertoja päivän mittaan.

Polikliininen potilas

Poliklinikallemme voi varata ajan sekä lääkärin lähetteellä, että omatoimisesti ilman lähetettä riippumatta asuinpaikasta tai lähettävän lääkärin sijainnista. Poliklinikkakäynnillä omistaja on aina mukana hoitotilanteessa, ellei yksilöllisistä syistä omistajan kanssa toisin päätetä. Aikaa kannattaa aina varata noin tunti. Poikkeustapauksissa, joista keskustellaan yksilöllisesti, saattaa terapia olla huomattavasti lyhytkestoisempikin. Ensimmäiseen käyntiin kannattaa aina varata tunti.

Yliopistollisen eläinsairaalan fysioterapiasta on vuokrattavissa apu- ja terapiavälineitä. Meiltä voi myös ostaa mm. vastuskuminauhaa terapeuttisiin harjoitteisiin.

Useimmin vuokrattaviin välineisiin kuuluvat:

  • peräkärryt
  • sähköhoitolaitteet
  • tasapainolaudat ja -tyynyt
  • terapiapallot

Kaikki välineet säädetään aina yksilöllisesti potilaan tarpeiden mukaan. Esimerkiksi sähköhoitolaitteisiin asetetaan tilanteeseen sopivat perustellut hoitoparametrit ja peräkärryjen korkeus valitaan aina ammattitaidolla ennen apuvälineen vuokrausta. 

Kaikkien laitteiden vuokraukseen kuuluu perusteellinen omistajan ohjaus ja opastus.

Voidakseen olla eläinfysioterapeutti, täytyy henkilön kouluttautua ensin ihmisfysioterapeutiksi. Tämä tarkoittaa minimissään 3,5 vuotta (210 OP) ammattikorkeakouluopintoja. Sen jälkeen tulee kerätä työkokemusta humaanipuolen fysioterapiasta, jonka jälkeen voi hakea erikoistumisopintoihin, jotka kestävät 1½ vuotta (30 OP) ammattikorkeakoulussa. Edellytyksenä tässä vaiheessa on myös laaja kokemustausta eläinten kanssa toimimisesta elämän muilla osa-alueilla.

Eläinfysioterapia on fysioterapeuttien erikoistumisopintojen kautta ammatillista täydennyskoulutusta. Eläinfysioterapeutiksi ei voi valmistua suoraan, tai ilman fysioterapeutin pohjakoulutusta. Fysioterapia itsessään opitaan ihmisopintojen aikana; erikoistumisopintojen aikana opitaan soveltamaan aiemmin opittua eläimiin, sekä opitaan ihmisen ja erilaisten eläinten erot esim. anatomian, fysiologian ja käytöksen kannalta.

Jokainen fysioterapeutti Suomessa on rekisteröity VALVIRAn toimesta. Fysioterapeutin pohjakoulutuksen voi tarkistaa VALVIRAN JulkiTerhikki palvelusta.