Koulutus eläinlääkäreille

Yliopistollinen pieneläinsairaala järjestää koulutussarjan yhteistyössä Zoetiksen kanssa. 

Koulutuksissa keskitytään pieneläinten sisätautien erityiskysymyksiin. 
Käytännönläheiset koulutukset koostuvat potilastapauksista, ja luennoitsijoina toimivat alan asiantuntijat.
Seminaareihin osallistumisesta myönnetään erikoistumispisteitä.