Kääpiösnautsereiden maksahunttitutkimus - näytteenotto-ohjeistus eläinlääkäreille

Uusien tutkimuspotilaiden rekrytointi on päättynyt. Poikkeavia arvoja saaneiden pentujen uusintanäytteet lähetetään edelleen alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Lämmin kiitos kaikille osallistuneille.

Tutkimukseen soveltuvat koirat

Tutkimukseen otetaan noin 7-12 vk ikäisiä Suomessa syntyneitä kääpiösnautserin pentuja välillä 18.2.2021-18.2.2022.

Näytteenotto ja siihen liittyvät valmistelut

Tutkittavilta pennuilta otetaan seerumiverinäyte sappihappomääritystä varten (ns. postprandiaali eli I-näyte). Näyte otetaan seuraavasti:

 • Pentua paastotetaan 6-8 tuntia (vettä tarjolla normaalisti).
 • Pennulle annetaan normaali ruoka-annos huolehtien, että pentueen jokainen pentu varmasti saa ruokaa ja syö (ruokana hyvälaatuinen koiranruoka, ei vähärasvaista ruokaa).
 • Näyte otetaan noin 2 tunnin kuluttua syömisestä. Eläinlääkärikäynnin aika suositellaan kuitenkin varattavan alkavaksi jo aiemmin (esim. 1 tai 1.5 h ruokailun jälkeen), jottei viimeisten pentujen näytteenotto viivästy merkittävästi. 
 • Vaihtoehtoisesti pennut voidaan paaston jälkeen ruokkia eläinlääkärissä ja ottaa näytteet tästä 2 tunnin kuluttua (esim. jos matka näytteenottopaikkaan on pitkä)
 • Näyte on usein helpoin ottaa etujalan laskimosta ja verta tulisi saada mielellään vähintään 3 ml.

Näytteenoton yhteydessä jokaisesta pennusta tutkitaan mikrosiru, jotta voidaan varmistaa, että näyte tulee oikeasta yksilöstä.

Näytteen käsittely ja lähetys

Näyte analysoidaan Eläinlääketieteellisen tiedekunnan Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston keskuslaboratoriossa. Tätä varten:

 • Seerumi erotellaan
 • Näyteputkeen merkitään pennun mikrosirunumero (ja nimi, jos tiedossa)
 • Näytteiden mukana lähetetään erilliselle tutkimuslomakkeelle merkittävät emän ja pentujen tiedot (emän tiedot, pentujen mikrosirunumerot ja nimet, mikäli sellaiset jo on). Mikäli pennussa havaitaan näytteenoton yhteydessä normaalista poikkeavia löydöksiä (esim. pienikokoisuus tai poikkeamat vireystilassa), on löydökset lisäksi hyvä merkitä tutkimuslomakkeelle.
 • Näytteet ja oheinen lähete tietoineen lähetetään postitse osoitteeseen:
  Keskuslaboratorio
  Pieneläinsairaalan vastaanotto
  Koetilantie 2
  00790 Helsinki

Laskutus

Sappihappomäärityksen laboratoriokuluja ei laskuteta kasvattajalta, ne katetaan tutkimusvaroin. Näytteet ottanut eläinlääkäri laskuttaa kasvattajalta itselleen ainoastaan näytteiden ottamisesta ja postituksesta aiheutuneet kustannukset.

Tulosten tulkinta ja tiedottaminen

Mikäli kasvattaja on antanut tutkimuslomakkeella (alla) suostumuksensa näytteiden tutkimuskäyttöön jo näytteiden lähetyksen yhteydessä, luovutetaan näytetulokset laboratoriosta suoraan tutkimusryhmän eläinlääkärille (Jenni Sukura), joka on tuloksista yhteydessä kasvattajaan. Mikäli suostumusta ei ole, tulee kasvattajan lähettää itse tulokset tutkimusryhmän eläinlääkärille sähköpostitse (jenni.sukura@helsinki.fi).

Tiedote tutkimuksesta

Kun näytteet on tutkittu Eläinlääketieteellisen tiedekunnan keskuslaboratoriossa, tulokset lähetetään sähköpostitse pennun kasvattajalle/omistajalle. Mikäli tulos ei ole normaali, tutkimusryhmän eläinlääkäri lisäksi soittaa kasvattajalle/omistajalle, auttaa tuloksen tulkinnassa sekä tekee mahdollisesti tarvittavan jatkotutkimussuunnitelman.

Jos sappihappojen I-näytteen tulos on lievästi epänormaali, tutkimus suositellaan uusittavan noin kuukauden kuluttua ensimmäisestä näytteenotosta. Jos tulos on selvästi epänormaali ja viittaa maksashunttiin, suositellaan diagnoosi varmistettavan tietokonetomografiatutkimuksella. Tutkimusryhmän eläinlääkäri antaa tästä lisätietoja. Koska maksashuntin esiintyvyyden kääpiösnautsereilla epäillään olevan noin 1-2 % kaikista koirista, edellä mainittuja tutkimuksia tulee tarvitsemaan vain hyvin pieni osa tutkituista pennuista. Tutkimusryhmän eläinlääkäri auttaa ja tukee kasvattajaa/omistajaa jatkotutkimuksiin liittyvissä päätöksissä.

Tutkimusryhmän jäsenet ja yhteystiedot

Sari Mölsä, ELT, DiplECVS
sari.molsa@helsinki.fi, 0503102628
Pieneläinkirurgia Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto
Eläinlääketieteellinen tiedekunta PL 57 (Viikintie 49)
00014 Helsingin yliopisto

Jenni Sukura, ELL, Pieneläinsairauksien erik. ell
jenni.sukura@helsinki.fi
Yliopistollinen eläinsairaala
Eläinlääketieteellinen tiedekunta PL 57 (Viikintie 49)
0014 Helsingin yliopisto

Tiina Heinänen, Tutkimushoitaja
tiina.heinanen@helsinki.fi, 0504481634
Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto
Eläinlääketieteellinen tiedekunta PL 57 (Viikintie 49)
0014 Helsingin yliopisto

Outi Vapaavuori, Prof, DiplECVS
outi.vapaavuori@helsinki.fi
Pieneläinkirurgia Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto
Eläinlääketieteellinen tiedekunta PL57 (Viikintie 49)
00014 Helsingin yliopisto

Thomas Spillmann, Prof, DiplECVIM
thomas.spillmann@helsinki.fi
Pieneläinten sisätaudit
Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto
Eläinlääketieteellinen tiedekunta PL57 (Viikintie 49)
00014 Helsingin yliopisto