Lapsi- ja perhepolitiikan asiantuntijoita

Etsitkö lapsi- ja perhepolitiikan asiantuntijaa? Tutkijaluettelo ei ole täydellinen, vaan vain otos. HY:n viestinnän asiantuntijat auttavat mielellään sopivan asiantuntijan löytämisessä.

Valtiosääntöoikeuden ja lääkintä- ja bio-oikeuden yliopistonlehtori Liisa Nieminen puh. 050 448 2621, liisa.nieminen(at)helsinki.fi
Aiheet: perus- ja ihmisoikeudet ja potilaan asema, perheoikeus

Pastoraaliteologian professori Auli Vähäkangas puh. 050 318 5464, auli.vahakangas(at)helsinki.fi
Aiheet: perheet, lapsettomuus

Sosiaalityön yliopistonlehtori Annika Lillrank puh. 050 448 4717, annika.lillrank(a)helsinki.fi
Aiheet: Maahanmuuttajataustaiset perheet joilla vammainen lapsi. Sosiaalityö terveydenhoidossa.

Sosiaalityön yliopistonlehtori Harry Lunabba puh 050 416 0390, harry.lunabba(a)helsinki.fi
Aiheet: Sosiaalityö, sosiaalityön käytäntö, lastensuojelu, systeeminen lastensuojelu, oppilashuolto, sukupuolentutkimus

Sosiaalipsykologian yliopistonlehtori Mia Silfver-Kuhalampi puh. 050 5841062, mia.silfver(at)helsinki.fi (suomi, englanti)
Aiheet: nuorten tunne-elämän kehitys, työn ja perheen yhteensovittaminen, omaishoitajuus

Sosiaalityön professori Maritta Törrönen puh. 050-4151627, maritta.l.torronen(at)helsinki.fi
Aiheet: koetun hyvinvoinnin tutkimus, lastensuojelu, jälkihuolto, yhteistutkimus, vastavuoroisuuden yhteisöllinen luonne

Sosiaalityön yliopistonlehtori Matilda Wrede-Jäntti puh. 0294124585, matilda.wrede-jantti(at)helsinki.fi (suomi, ruotsi)
Aiheet: nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen (mm. nuorisotakuu)