Afrikka-kysymyksiin erikoistuneet asiantuntijat

Helsingin yliopisto on julkistanut Afrikka-ohjelman vuosiksi 2021–2030. Ohjelma rakentuu pitkäjänteisten kumppanuuksien luomiselle ja vaalimiselle, opiskelijoiden ja tutkijoiden kansainvälistymisen edistämiselle sekä monitieteisen tutkimuksen hyödyntämiselle. Tässä listassa on Afrikan eri maihin ja kysymyksiin erikoistuneita tutkijoita.

Lisää asiantuntijoita löydät henkilöhausta tai ottamalla yhteyttä yliopiston viestintään.

POLITIIKKA, TALOUS JA YHTEISKUNTA

 • Sarah Green, sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori: rajojen, tilan, paikan ja sijainnin antropologia, Välimeren alue, sukupuoli ja seksuaalisuus, ympäristö, eläinten kuljettaminen, karja, zoonoositaudit
 • Elina Oinas, sosiologian professori: rokotetutkimus, HIV-politiikka, sukupuoli, nuoret, aktivismi ja poliittinen osallistuminen Afrikassa. Alueet: Benin, Etelä-Afrikka ja Etiopia
 • Auli Vähäkangas, käytännöllisen teologian professori: marginaalissa olevat, HIV-positiiviset ja lapsettomat, saattohoito, afrikkalainen feministiteologia. Alueet: Tansania ja Etelä-Afrikka
 • Franklin Obeng-Odoom, kestävyystieteen apulaisprofessori: kehityksen poliittinen talous, kaupungit ja luonnonvarat. Alueet: Afrikka Afrikassa/Afrikka osana muuta maailmaa, Afrikka ja muu maailma sekä Afrikka ja Aasia
 • Eija Ranta, yliopistotutkija, kehitysyhteistyö, yhteiskunnallinen aktivismi, kansalaisyhteiskunta, politiikka. Alue: Kenia
 • Salla Sariola, akatemiatutkija: sosiaalinen mikrobitutkimus, mikrobilääkeresistenssi, käymisreaktio, globaali terveys, COVID-19, intersektionaalisuus, yhteisöjen osallistaminen. Alueet: Benin ja Etelä-Afrikka
 • Katja Uusihakala, akatemiatutkija: asuttajayhteiskunnat, diaspora, lapsisiirtolaisuus, sosiaalinen muisti, hiljaisuus ja hiljentäminen. Alueet: Zimbabwe, Etelä-Afrikka, Kenia, Iso-Britannia
 • Tuulikki Pietilä, sosiaali- ja kulttuuriantropologian yliopistonlehtori: talous, markkinat, ruokatorit, arvoketjut, sukupuoli, moraaliset arvot, musiikkiteollisuus, muotiteollisuus, nuorisomusiikki. Alueet: Tansania ja Etelä-Afrikka
 • Risto Marjomaa, yliopistonlehtori: konfliktit ja sodankäynti, maailmanhistoria, Afrikan historia
 • Gutu Wayessa, tutkijatohtori: maan pakkolunastukset, syrjäytyminen, pakkomuutto, ympäristöoikeus, muuttoliike. Alueet: Etiopia
 • Faith Mkwesha, tutkija: afrikkalainen kirjallisuus ja kulttuuri, koulutus, etniset suhteet, nationalismi, post- ja dekoloniaaliset teoriat, musta ja afrikkalainen feminismi. Alueet: Etelä-Afrikka
 • Paola Minoia, yliopistonlehtori: globaali kehitys, ympäristöpolitiikka, veden sosioekologia, maaoikeudet, tieto ja monikulttuurinen koulutus, post- ja dekolonialismi, alkuperäiskansat, yhteisölähtöinen ympäristönsuojelu, matkailualustat. Alueet: Sudan, Kenia, Egypti ja Marokko
 • Päivi Hasu, globaalin kehitystutkimuksen yliopistonlehtori: kristinusko, karismaattinen kristillisyys, uskonto ja kehitys, kansalaisyhteiskunta, uskonnollistaustaiset järjestöt. Alueet: Itä-Afrikka ja Tansania
 • Andrea Butcher, tutkijatohtori: mikrobilääkeresistenssitutkimus kansainvälisen kehityksen sekä aiheeseen liittyvien terveys-, ravinto- ja ympäristövaikutusten puitteissa (One Health); sosiaalinen mikrobitutkimus. Alueet: Länsi-Afrikka, Burkina Faso ja Benin 
 • Jose A. Cañada, tutkijatohtori: globaali terveyspolitiikka, mikrobilääkeresistenssiin liittyvä politiikka, politiikan täytäntöönpano, tieteellinen tuotanto, pandemiavalmius, sosiaalinen mikrobitutkimus. Alueet: Burkina Faso ja Benin
 • Pablo Manzano, tutkijatohtori: pastoralismi, kestävyysmittarit, yhteiskunnallinen romahdus, konfliktit, sukupuolten voimaannuttaminen, maaperän huononeminen. Alueet: Maghreb, Sahel ja Itä-Afrikka
 • Tea Virtanen, tutkija, sosiaali- ja kulttuuriantropologia: Afrikan islam ja sufilaisuus, kulttuuriset arvot, rituaali ja performanssi, tanssi, alkuperäiskansakysymykset, karjanhoitajayhteisöt. Alueet: Keski- ja Länsi-Afrikka, Kamerun.
 • Raakel Inkeri, tutkijatohtori: kaupunkikehitys, naapurustot, segregaatio ja integraatio, apartheid. Alueet: Etelä-Afrikka, eteläinen Afrikka.
 • George Forji Amin, vieraileva tutkija: kahdenväliset sijoitussopimukset, kansainvälinen oikeus, kehitysmaiden taloudellinen itsemääräämisoikeus
 • Saara Kuoppala, uskonnontutkimuksen tohtorikoulutettava: kulttuuriperinnön politiikka, naisten initiaatio, festivalisaatio, kristinusko Afrikassa. Alueet: Namibia
 • Saana Hansen, tohtorikoulutettava, sosiaali- ja kulttuuriantropologia: valtio, sukulaisuus, kehitys, siirtolaisuus, paluumuutto, hoiva ja hyvinvointi. Alueet: Zimbabwe ja eteläinen Afrikka.  
 • Jenni Mölkänen, jatko-opiskelija, sosiaali- ja kulttuuriantropologia: ympäristö, ympäristönsuojelu, poliittinen talous, kehitysskeemat, paikka ja paikan tekeminen, tiedon tuotanto, luontosuhteet, vanilja, sukulaisuus, arvot, tsimihetit. Alueet: Madagascar.
 • Jeremy Gould, emeritusprofessori: valta, laki ja politiikka; juridiset ammatit Afrikassa; presidenttikeskeisyys; demokratia-aktivismi; perustuslakipolitiikka; perustuslaillinen jälkiliberalismi; legaalinen pluralismi; maaseutuelämä ja elinkeinot; ’perinteinen’ tapaoikeus; valtiolliset tiedustelupalvelut; ilmasto-oikeudelliset prosessit. Alueet: eteläinen Afrikka, erit. Sambia.

KULTTUURI JA KIELET

 • Friederike Lüpke, Afrikan tutkimuksen professori: pienen mittakaavan monikielisyys, monikielisyys maaseudulla, kuvaileva ja dokumentoiva kielitiede, Länsi-Afrikan kielten kuvaaminen ja dokumentointi omissa kulttuurikonteksteissaan, kestävät monikieliset ekologiat. Alueet: Senegal, Mali ja Guinea
 • Hannu Juusola, professori, Lähi-idän tutkimus: demokratisaatio, identiteetti ja uskonto. Alueet: Afrikan arabimaat
 • Mulki Al-Sharmani, islamin ja Lähi-idän tutkimuksen apulaisprofessori islamilainen oikeuskäytäntö ja muslimien perheoikeus, Koraaniin perustuva etiikka ja hermeneutiikka, islamilainen feminismi, monikansallinen muuttoliike ja perheiden hyvinvointi, nykyajan somalidiaspora. Alueet: Egypti, Suomi, Somalia/somalidiaspora
 • Lotta Aunio, yliopistonlehtori: bantukielet, erityisesti niiden fonologia ja tonologia, swahilin kieli, kuvaileva ja domentoiva kielitiede, monikielisyys. Alueet: Itä- ja Etelä-Afrikka
 • Thera Crane, akatemiatutkija: bantukielet, erityisesti kielten dokumentoiminen, semantiikka, pragmatiikka, monikielisyys ja kielipolitiikka. Alueet: etupäässä Sambia, Namibia ja Etelä-Afrikka sekä kautta Afrikan mantereen käytettyihin bantukieliin keskittyvää tutkimusta
 • Liban Ali Hersi, somalin kielen yliopisto-opettaja
 • Jonna Katto, tutkijatohtori: sukupuoli ja naisten historia Afrikassa, Afrikan maisemahistoria, Mosambikin historia, muistitieto, sukupuolentutkimus. Alueet: Mosambik
 • Álvaro Fernández-Llamazares, tutkijatohtori: alkuperäiskansat, etnobiologia, tarinankerronta, biokulttuurinen monimuotoisuus, luonnonsuojelu, alkuperäiskansojen ja paikallisväestön tietämys, ympäristöoikeus. Alueet: Kenia ja Madagaskar
 • Sylvia Akar, yliopistonlehtori: islamin tutkimus ja arabian kieli. Alueet: Pohjois-Afrikka
 • Maria Khachaturyan, yliopistotutkija: kieli vuorovaikutuskontekstissa, kieli ja uskonto, monikielisyys ja kielikontaktit, kaksikielisyyden kehitys ja omaksuminen, kuvaileva ja dokumentoiva kielitiede, lingvistinen typologia. Alueet: Guinea.

KOULUTUS JA OPPIMINEN

 • Jari Lavonen, fysiikan ja kemian didaktiikan professori: tiede- ja teknologiakoulutus, opettajankoulutus, opetussuunnitelmien kehittäminen sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen koulutuksessa. Alueet: Etelä-Afrikka, Egypti ja Norsunluurannikko
 • Arto Kallioniemi, uskonnonopetuksen professori, UNESCOn ihmisoikeuskasvatuksen oppituoli: uskonnonopetus, arvot, monimuotoisuus kouluissa, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden integrointi, Somalian opettajankoulutuksen opetussuunnitelman kehittäminen. Alueet: Somalia ja Kenia
 • Seija Karppinen, yliopistonlehtori: kokonaisvaltainen käsityönopetus, tieteidenvälinen opetus, innovatiivinen opetus ja muotoilukoulutus, monitaiteelliset opetuksen lähestymistavat, yhteisöllinen oppiminen, opettajankoulutuksen ja johtamisen kouluttajien kouluttaminen Keniassa. Alueet: Kenia
 • Kaisa Hahl, yliopistonlehtori: vieraan kielen didaktiikka, kulttuurienvälisyys, monikulttuurisuuskasvatus, varhennettu kieltenopetus, opettajaidentiteetti, Somalian opettajankoulutuksen opetussuunnitelman kehittäminen, ohjaajakoulutusta Etelä-Afrikassa
 • Heidi Krzywacki, yliopistonlehtori: matematiikan opettaminen ja oppiminen alakoulussa, opettajankoulutus, opettajien ammatillinen kehittyminen, opettajaidentiteetti, opetussuunnitelman voimavarat, opettajankoulutuksen kehittäminen (opetussuunnitelman kehittäminen ja ammatillinen kehitys) Somaliassa. Alueet: Somalia
 • Sai Väyrynen, yliopistonlehtori: inklusiivinen kasvatus, kehittyvien maiden koulutuskysymykset, elinikäinen oppiminen, etäopetus, verkkopedagogiikka. Alueet: itäinen ja eteläinen Afrikka
 • Hanna Posti-Ahokas, yliopistonlehtori: globaalikasvatus, koulutus ja kehitys, korkeakoulupedagogiikka, kansainvälinen koulutusyhteistyö, yhteisöllinen ammatillinen kehittäminen. Alueet: Tansania, Eritrea, Etiopia, Somalia, Ghana, Etelä-Afrikka

TERVEYS

 • Olli Vapalahti, zoonoosivirologian professori: uhkaavat ja uudelleen ilmaantuvat tartuntataudit, erityisesti virusten (mm. arbovirukset, zikavirus, Ebola-virus, uusi koronavirus) aiheuttamat zoonoosit. Alueet: Marokko, Senegal, Kamerun, Etelä-Afrikka ja Kenia
 • Anu Kantele, infektiosairauksien professori: rokotetutkimus, ripuli, tartuntataudit, COVID-19, influenssa. Alueet: Benin ja Niger
 • Olli Peltoniemi, kotieläinten lisääntymistieteen professori: kotieläinten lisääntyminen, lisääntymisterveys, lisääntymisbiologia (erityisesti sian, lehmän ja koiran), eläinten hyvinvointi, yhteinen terveys (One Health), ihmisten ja eläinten välinen suhde
 • Marko Virta, mikrobiologian professori: antibioottiresistenssi erilaisissa ympäristöissä globaalisti, ml. Afrikka ja Aasia
 • Tarja Sironen, uhkaavien infektiotautien apulaisprofessori: zoonoosien taudinaiheuttajat, taudinaiheuttajien tunnistaminen, Ebola-virus, COVID-19. Alueet: Etelä-Afrikka, Kenia, Kamerun ja Senegal
 • Annamari Heikinheimo, zoonoottisen mikrobilääkeresistenssin apulaisprofessori (toinen kausi): zoonoosit, mikrobilääkkeet, yhteinen terveys (One Health), ruokaturva. Alueet: Botswana, Nigeria ja Niger
 • Kaisa Haukka, yliopistotutkija: mikrobilääkeresistenssi ihmisten ympäristössä, suolistopatogeeniset bakteerit, yhteinen terveys (One Health), kapasiteetin vahvistaminen korkeakoulutuksessa. Alueet: Benin, Burkina Faso, Ghana ja Mali
 • Essi Korhonen, tutkijatohtori: uhkaavat infektiotaudit, viruszoonoosit, vektorivälitteiset sairaudet, hyttysvälitteiset virukset. Alueet: Kenia 
 • Pia Fyhrquist, tutkija: afrikkalaiset kasvit antimikrobisten uutteiden ja yhdisteiden lähteinä. Alueet: Tansania, Sudan, Nigeria.

RUOKA JA RUOKATURVA

 • Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori: elintarviketiede, ravitsemustiede, ruokaketjut, terveys. Alueet: Etelä-Afrikka ja Kenia
 • Kristina Lindström, kestävän kehityksen professori: kestävä ruoantuotanto, palkokasvit, biologinen typensidonta, ritsobit, maaperän mikrobiologia ja ravinteiden kierto. Alueet: Etiopia, Kenia, Uganda, Sambia, Ghana ja Benin
 • Laura Alakukku, maatalouden ympäristöteknologian professori: agronomia, agroteknologia, maaperän hoito, ympäristöteknologia maataloudessa ja maataloustekniikka. Alueet: Kenia
 • John Sumelius, maatalousekonomian professori: liiketalous ja -toiminta, agronomia, tuotantoekonomia, ruokaturva, maatalouden liiketaloustiede ja kehitysmaatutkimus. Alueet: Ghana, Uganda, Sambia, Tansania ja Kenia
 • Liisa Korkalo, yliopistonlehtori: aliravitsemus, mikroravintoainepuutokset, ruokavalion monipuolisuus. Alueet: Mosambik
 • Ndegwa (Henry) Maina, yliopistonlehtori: elintarviketiede, maatalous ja metsänhoito, hiilihydraattien kemia ja entsymologia sekä viljateknologia. Alueet: Kenia ja Burkina Faso
 • Noora Kanerva, yliopistotutkija: ravitsemus, kokonaisruokavaliomallit sekä ruokavalion monipuolisuus, kansanterveys, sosioekonomiset ja alueelliset erot ruoankäytössä. Alueet: Mosambik ja Kenia
 • Tino Johansson, tutkimuskoordinaattori: geotieteet, kehitysmaantiede, sopeutuminen ilmastonmuutokseen, ilmastoälykäs maatalous, ihmisten ja luonnon kanssakäyminen, agronomia, ruokaturva. Alueet: Kenia, Etiopia, Tansania ja Namibia
 • Aregu Amsalu Aserse, tutkijatohtori: maaperän mikrobiologia, molekyylimikrobiologia, ritsobit, bakteerien genomiikka, maaperän viljavuuden hoito, kestävä ruoantuotanto, palkokasvien viljely, biologinen typensidonta, symbioosi, maatalouden bioteknologia, biolannoitteiden/ritsobiapuaineiden käyttö viljelyssä. Alueet: Uganda, Ghana ja Etiopia
 • Rose A. Ingutia, vieraileva tutkijatohtori: maatalouden liiketaloustiede, ruokaturva ja kehitysmaatutkimus. Alueet: Saharan eteläpuolinen Afrikka, erityisalueena Kenia

ILMASTO JA YMPÄRISTÖ

 • Markku Kanninen, trooppisen metsänhoidon professori: trooppinen metsänhoito, ilmastonmuutos, metsäekologia, ympäristöpolitiikka, metsänhoito. Alueet: Burkina Faso, Sudan, Eritrea, Kenia ja Tansania
 • Petri Pellikka, geoinformatiikan professori, Keniassa sijaitsevan Helsingin yliopiston Taitan tutkimusaseman johtaja: geotieteet, ympäristötieteet. Maanpeitteen ja maankäytön muutosten kaukokartoitus. Ympäristönmuutoksen vaikutukset vesivaroihin, luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon sekä elinkeinoihin. Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus, takaisinkytkennät, kestävyys ja kehitys. Alueet: Kenia, Etiopia, Eritrea, Tansania, Sierra Leone ja Burkina Faso
 • Maria Brockhaus, kansainvälisen metsäpolitiikan professori: metsäpolitiikka ja hallinta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, poliittinen talous, poliittiset ja institutionaaliset muutokset Länsi- ja Keski-Afrikassa. Alueet: Etelä-Afrikka, Burkina Faso, Kamerun, Kongon demokraattinen tasavalta, Etiopia, Mali, Kenia, Tansania ja Mosambik
 • Jouko Rikkinen, kasvitieteen professori: ekologia, kasvitiede, jäkälät, sienet, symbioosi, kasvibiologia, virologia. Alueet: Tansania ja Kenia
 • Markku Kulmala, akateemikko, professori: ilmanlaadun seuranta, ilmastotutkimus, hiukkasten muodostuminen ilmakehässä, Welgegundin tutkimusasema. Alueet: Etelä-Afrikka
 • Tuukka Petäjä, professori: ilmanlaadun seuranta, ilmastotutkimus, hiukkasten muodostuminen ilmakehässä, Welgegundin tutkimusasema. Alueet: Etelä-Afrikka
 • Timo Vesala, meteorologian professori: meteorologia, biogeokemia, metsätiede, kasvillisuus, maaperän kasvihuonekaasupäästöt. Alueet: Kenia
 • Mar Cabeza, ympäristönsuojelutieteen yliopistonlehtori: trooppinen ekologia, monitieteinen luonnonsuojelu, luonnon monimuotoisuus, ihmisten ja luonnon väliset konfliktit, ympäristöoikeus, ilmastonmuutos. Alueet: Kenia ja Madagaskar
 • Eshetu Yirdaw, trooppisen metsänhoidon yliopistonlehtori: metsäekologia, peltometsäviljely, ennallistamisen ekologia ja metsien luonnon monimuotoisuus. Alueet: Etiopia, Mosambik ja Tansania 
 • Mawa Karambiri, kansainvälisen metsäpolitiikan tutkijatohtori: metsäpolitiikka, yhteisölähtöinen metsänhoito, paikallisdemokratia, sukupuoli, maaseutu, eriarvoisuus. Alueet: Burkina Faso, Mali, Kamerun ja Kongon demokraattinen tasavalta
 • Risto Vesala, tutkijatohtori: ekologia, stabiili-isotoopit, termiitit, kasvi-sieni-hyönteis-vuorovaikutussuhteet, savannien hiilen ja typen kierto. Alueet: Kenia
 • Pedro Cardoso, eläintieteen intendentti, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus: ekologia, luonnonsuojelubiologia, eliömaantiede, hämähäkit. Alueet: Kap Verde, Ghana ja Tansania
 • Pasi Sihvonen, johtaja, eläintieteen yksikkö, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus: hyönteissystematiikka, yöperhoset, luonnon monimuotoisuus, luonnonsuojelu. Alueet: eteläinen Afrikka ja Kenia
 • Gunilla Ståhls-Mäkelä, laboratoriopäällikkö, vastuullinen tutkija, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus: hyönteissystematiikka, kukkakärpäset, luonnon monimuotoisuus, eliömaantiede, molekyylisystematiikka. Alueet: eteläinen Afrikka ja Kenia
 • Sergei Tarasov, hyönteistieteen intendentti, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus: evoluutiobiologia, lajiutuminen, sukupuutto, evolutiiviset kehityslinjat, luonnonsuojelu, kovakuoriaiset. Alueet: Madagaskar
 • Mika Siljander, yliopistotutkija: geotieteet, maankäyttöön ja maanpeitteen muutoksiin liittyvät paikkatietosovellukset, luonnon monimuotoisuus, lajien levinneisyys, ihmisen ja luonnonvaraisten eläinten väliset konfliktit, luonnonsuojelu, savannipalot, vektorivälitteiset taudit, kestävyys ja kehitys. Alueet: Kenia, Etiopia, Eritrea, Tansania ja Namibia
 • Hari Adhikari, tutkijatohtori: biomassa, metsärakenne, metsien heterogeenisyys. Alueet: Kenia ja Tansania
 • Janne Heiskanen, yliopistotutkija: kasvillisuuden ja maanpeitteen kaukokartoitus ja muutokset. Alueet: Kenia, Etiopia, Burkina Faso
 • Matti Räsänen, tutkijatohtori: ekohydrologia, mikrometeorologia, hiilen ja veden kierto savanneilla. Alueet: Kenia ja Etelä-Afrikka
 • Tuomas Aivelo, ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori: parasitologia, tautiekologia, kädellistutkimus, jyrsijät ja Madagaskarin nisäkkäät, One Health, biologian didaktiikka. Alueet: Madagaskar
 • Anne Duplouy, akatemiatutkija: mikrobiomi, symbioosi, mikrobigenomiikka, hyönteistiede, perhoset

MAAN JA ELÄMÄN EVOLUUTIO

 • Mikael Fortelius, evoluutiopaleontologian professori: paleontologia, geologisen menneisyyden ympäristöt ja ilmastot, makroevoluutio, fossiilit, nisäkkäät, Afrikan esihistoria. Alueet: Kenia
 • Arto Luttinen, yli-intendentti: geokemia, petrologia, mineralogia sekä tulivuorten, magmojen ja vaipan koostumus, alkuperä ja kehitys. Alueet: Mosambik ja Etelä-Afrikka
 • Jussi S Heinonen, akatemiatutkija: geokemia, petrologia, mineralogia sekä tulivuorten, magmojen ja vaipan koostumus, alkuperä ja kehitys. Alueet: Mosambik ja Etelä-Afrikka
 • Sanni Turunen, tohtorikoulutettava: laakiobasaltit, suuret magmaprovinssit, alkuaine- ja isotooppigeokemia, maapallon vaippa, vaipan pluumit. Alueet: Mosambik, Malawi ja Botswana
 • Laura Arppe, intendentti: stabiili-isotooppitutkimus, termiittien ja kuivien savannien ekologia ja paleoekologia, termiittien kasvihuonekaasupäästöt. Alueet: Kenia
 • Miikka Tallavaara, varhaisen ihmisen elinympäristöjen apulaisprofessori (ensimmäinen kausi): arkeologia, paleoantropologia, ihmisen evoluutio Afrikassa
 • Juha Saarinen, tutkijatohtori: paleontologia, ruohotasankojen ja kasvinsyönnin evoluutio, norsun evoluutiohistoria. Alueet: Kenia, Etiopia, Tansania ja Uganda
 • Indre Zliobaite, tietojenkäsittelytieteen apulaisprofessori (elämäntieteiden informatiikka, ensimmäinen kausi): makroevoluutio, fossiilidata, ennustava mallinnus, koneoppiminen, nisäkäsfossiilien NOW-tietokanta, paleontologia. Alueet: Kenia
 • Kari Lintulaakso, kokoelmakoordinaattori, Luomus: kokoelmanhallintajärjestelmän luominen fossiilinäytteiden hallinnoimiseksi yhteistyössä Kenian kansallismuseoiden kanssa. Alueet: Kenia