Veripalvelu ja yliopisto yhdessä tieteen puolesta

Helsingin yliopisto ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu aloittavat verenluovutuskampanjan, jolla autetaan konkreettisesti verta tarvitsevia potilaita. Samalla kampanjan avulla halutaan kiinnittää huomiota siihen että yksityisten ihmisten tekemä veren, kantasolujen tai muiden näytteiden luovutus on tärkeä tuki myös lääke- ja biotieteiden kehitykselle.

Lääketieteellistä tutkimusta varten on koottu näytteitä kautta historian. Biotieteiden kehittymisen myötä tavallisten ihmisten osallistuminen tutkimuksen tekoon on entistä tärkeämpää. Verenluovuttajat ja kantasolujen luovuttajat auttavat veren tai kantasolujen siirtoa tarvitsevaa potilasta. Lisäksi he voivat osallistua myös tieteen kehittämiseen antaessaan näytteitä tutkimustarkoituksiin.

Suomessa verenluovutustoimintaa hoitaa Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu, joka tekee myös verenluovuttajien terveyteen liittyvää tutkimusta sekä osallistuu ns. yksilöllistettyjen hoitojen ja tulevaisuuden soluterapioiden kehittämiseen. Nämä tutkimukset eivät olisi mahdollisia ilman verenluovuttajia.

Helsingin yliopisto ja Veripalvelu ovat tehneet tiivistä tutkimusyhteistyötä jo pitkään. Veripalvelussa työskentelee muun muassa 10 yliopiston dosenttia, jotka osallistuvat aktiivisesti opetustoimintaan. Veripalvelussa on vuosien saatossa tehty 60 väitöskirjaa, joiden tekijät ovat pääosin Helsingin yliopistolta. Vuonna 2015 Veripalvelu teki merkittävän lahjoituksen yliopistolle vahvistaakseen lääketieteellistä tutkimusta ja koulutusta. Vuoden 2017 alkupuolella Helsingin yliopiston palveluksessa aloittaa uusi solu- ja verensiirtohoitojen professori.

Tulevan lukuvuoden aikana opiskelijat ja yliopisto ovat päättäneet yhdessä kampanjoida verenluovuttamisen puolesta. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja sosiaalityön opiskelijajärjestö Stydi ry kannustavat loka-marraskuussa opiskelijajärjestöjä verenluovutukseen #HYYtymättömät -haastekisan voimin.

Helsingin yliopisto ja Veripalvelu aloittavat lisäksi lukuvuoden kestävän HYVIÄ TEKOJA - Luovuta verta, tue tiedettä -kampanjan, jolla kannustetaan yliopistoyhteisöä ja alumneja luovuttamaan verta. Verenluovuttajia tarvitaan Suomessa joka arkipäivä lähes 800. Luovutettua verta ei voi korvata lääkkeillä.

Lisätietoja

Helsingin yliopisto
Tanja Remes, asiamies
tanja.remes@helsinki.fi

Veripalvelu
Mirkka Helkkula, tiedottaja
mirkka.helkkula@veripalvelu.fi
029 300 1886

Stydi ry
Puheenjohtaja Noora Kivioja
noora.kivioja@helsinki.fi