Helsinki Law Clinic hakee lakimiesmentoreita ja yhteistyökumppaneita

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa on jo viime vuodesta asti suunniteltu uudenlaista toimintaa, jossa opiskelijat antaisivat oikeudellista apua osana opintojaan. Helsinki Law Clinicin neuvonta tapahtuisi juristien ja opettajien ohjauksessa ja valvonnassa.

– Turvapaikanhakijat ja juuri myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ovat yksi keskeinen kohderyhmä. Olemme tarjonneet apuamme heidän auttamisekseen, sanoo Helsinki Law Clinicin vastaava opettaja Tuomas Tiittala.

Ongelmana pitkät jonot

Suunnitelman taustalla on yhtäältä koulutuksellisena tavoitteena opettaa opiskelijoille enemmän käytännön taitoja ja toisaalta yhteiskunnallisena tavoitteena täyttää oikeusavun tarve.

– Vaikka Suomessa on hyvä oikeusapujärjestelmä, on silti ryhmiä, jotka eivät koe käytännössä aina saavansa riittävää tai tarkoituksenmukaista oikeusapua. Pyrimme täydentämään jo olemassa olevaa järjestelmää, Tiittala korostaa.

Maahanmuuttajien ongelmat saada oikeusapua liittyvät pitkiin jonoihin ja kielellisiin haasteisiin.

– He saavat periaatteessa oikeusapua valtiolta ja kansalaisjärjestöiltä kuten Pakolaisneuvonnasta, mutta avun tarvitsijoita on paljon. Me toivottavasti pystymme puolestamme helpottamaan tilannetta.

Tietoa perusoikeuksista

Ajatuksena on toimia turvapaikanhakijoille matalan kynnyksen neuvontapisteenä, josta voidaan tarvittaessa ohjata eteenpäin.

Tiittalan mukaan tarjottava apu olisi tässä vaiheessa yleistä tietoa Suomen oikeusjärjestelmästä, oikeusavun tarjoajista ja  ja perusoikeuksista.

– Toiminnan ollessa vasta alussa emme pysty vastaamaan teknisempiin turvapaikanhakuun liittyviin kysymyksiin, vaan ne me ohjaamme valtion oikeusaputoimistoon tai muiden oikeudellisen avun tarjoajien luokse.

Neuvojat ovat suomalaista ja kansainvälistä oikeustieteen tutkintoa suorittavia maisteriohjelmien opiskelijoita. Myös he tulevat eri puolilta maailmaa, mistä on hyötyä asiakkaille.

Suunnitteilla on lisäksi vierailu vastaanottokeskuksessa ja auttaa juuri Suomeen tulleiden kysymyksiin vastaamisessa siellä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

– Kohdatessamme asiakkaita tässä toimintamme vaiheessa keskitymme ensin kuuntelemaan, minkälaisia kysymyksiä nousee esiin, jotta voimme myöhemmin palata vastausten tai suositusten kanssa. Kysymysten perusteella voisimme kehittää omaa osaamistamme ja toimintaamme asiakkaidemme tarpeita vastaaviksi. Usein samat kysymykset toistuvat. Pyrimme olemaan joustavia ja toimimaan tarpeiden mukaan.

Toimitila ja yhteistyökumppaneita haussa

Myös muut tahot ovat olleet kiinnostuneita oikeusklinikkapalveluista etenkin sen tarjoamasta neuvonnasta maahanmuuttoasioissa. Yksi niistä ovat suurlähetystöt.

– Suurlähetystöt haluaisivat ohjata heille tulevat työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät oikeudelliset kysymykset jonnekin yhteen paikkaan ja muutenkin saada enemmän näkyvyyttä näille kysymyksille muun muassa tapahtumia järjestämällä. Olemme keskustelleet yhteistyömahdollisuuksista tähän liittyen.

Oikeusklinikan toiminnoista on suunniteltu pysyvämpiä vuonna 2016, mikäli sopivat toimitilat löytyvät oikeustieteellisen tiedekunnan läheisyydestä. Pysyvien toimitilojen saamisella on suuri merkitys toiminnan onnistumiselle.

Helsinki Law Clinic etsii myös opettajia ja käytännön juristeja opiskelijoiden ohjaajiksi. Vain hyvässä ohjauksessa opiskelijat oppivat juristin toiminnan moniulotteisuutta ja neuvonnan taso säilyy korkeana.

Turvapaikanhakijoiden Maahanmuuttajien lisäksi lisäksi muita kohderyhmiä ovat yliopistolähtöiset ja yhteiskunnalliset start-up -kasvuyritykset sekä syrjinnän kohteeksi joutuneet.

Helsinki Law Clinic hakee lakimiesmentoreita

Helsinki Law Clinic etsii lakimiehiä, jotka voisivat osallistua toimintaan vapaaehtoisina keväästä 2016 alkaen. Helsinki Law Clinic (HLC) on yhteiskunnallinen ja koulutuksellinen hanke, jossa Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelijat antavat oikeusapua opettajien ja käytännön juristien valvonnassa ja ohjauksessa. Tällä hetkellä HLC keskittyy kolmeen aihealueeseen: syrjintään, maahanmuuttoon ja kasvuyrittäjyyteen.

Työ koostuu opiskelijoiden valvonnasta ja mentoroinnista heidän laatiessa oikeudellisia asiakirjoja (esimerkiksi sopimuksia ja muistioita). Toimintaan osallistuminen tarjoaa lakimiehelle tilaisuuden kehittää itseään opettajana ja ammatinharjoittajana sekä parantaa suomalaista oikeusapujärjestelmää. Toivomme lakimiehillä olevan kokemusta syrjintään, maahanmuuttoon ja/tai kasvuyrittäjyyteen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä. Lisäksi toivomme, että lakimiehellä olisi hyvä englannin kielen taito.

Toimintaan osallistumisen tapa, sisältö ja aikataulu sovitaan erikseen.

Kiinnostuitko? Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä: Tuomas Tiittala tai Nadia Tapia, p. 02941 23280, s-posti helsinki-law-clinic@helsinki.fi