Thinkfestin tutkijat

Ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen

Janne Hukkinen on ympäristöpolitiikan professori Helsingin yliopistossa. Hän johtaa Ympäristöpolitiikan tutkimusryhmä (EPRG) sekä Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa WISE-konsortiota. WISE pyrkii parantamaan viheliäisiä ekososiaalisia murroksia koskevaa päätöksentekoa ja Suomen sietokykyä ja sopeutumista suuriin muutoksiin, joissa esimerkiksi ilmastopakolaisuus, energiakriisi ja poliittinen epävakaus toteutuvat samanaikaisesti.

Janne tutkii kestävyyden arvioinnin ja strategioiden sosio-kognitiivisia ulottuvuuksia. Hänen empiirisiä tutkimuskohteitaan ovat olleet osallistumisen ja asiantuntijuuden kysymykset energiaan, metsään, veteen ja arktisiin alueisiin liittyvissä ympäristö- ja teknologiapolitiikoissa.

Janne Hukkinen

Valtiotieteen apulaisprofessori Tuomas Ylä-Anttila

Tuomas Ylä-Anttila on valtiotieteen apulaisprofessori ja akatemiatutkija valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa tarkastelee ilmastopolitiikkaa vertailevasta näkökulmasta. Hän on erityisen kiinnostunut politiikkaverkostojen ja diskurssiverkostojen roolista ilmastopolitiikassa.

Tuomas johtaa useaa aiheita käsittelevää tutkimushanketta sekä kansainvälistä Comparing Climate Change Policy Networks -tutkimusverkostoa, johon kuuluu tutkijoita 14 maasta. Lisäksi hän on tutkinut myös mediaa, yhteiskunnallisia liikkeitä ja globalisaatiota, ja työskennellyt vierailevana tutkijana University of California Irvinessa ja European University Institutessa Firenzessä.

Tuomas Yli-Anttila

 

 

Kestävän käyttäytymismuutoksen apulaisprofessori Annukka Vainio

Annukka Vainio toimii kestävän käyttäytymismuutoksen apulaisprofessorina kestävyystieteen instituutti Helsinki Institute of Sustainability Sciencessa(HELSUS) sekä maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Taustaltaan hän on sosiaalipsykologi ja hän on ollut erityisen kiinnostunut siitä, kuinka saada yhteiskunta ja sen toimijat mukaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Tutkimuksessaan Annukka on ollut erityisen kiinnostunut pyrkimään ymmärtämään, kuinka kestämättömät käytännöt juurtuvat sosiaalisiin normeihin ja yksilöiden etiikkaan, uskomuksiin ja tottumuksiin, ja löytämään tehokkaita tapoja ylittää nämä esteet. Tutkimushanke EMBED tutkii, miten kestävyyteen liittyviä normeja voitaisiin sulauttaa osaksi yhteiskunnan toimintaa.

Annukka Vainio

Sosiologian professori Eeva Luhtakallio

Eeva Luhtakallio on sosiologian professori valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hän on ohjaaja Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelmassa ja mukana Helsinki Inequality Initiativessa (INEQ).

Eevan tutkimus liittyy muassa poliittiseen osallistumiseen ja osallistumattomuuteen, kansalaisuuden käytäntöihin sekä erityisesti pragmatistiseen yhteiskuntateoriaan. Lisäksi hän on työskennellyt paljon sosiaalisten liikkeiden, aktivismin eri muotojen sekä vertailevan tutkimuksen ja visuaalisen sosiologian parissa.

Eeva Luhtakallio

 

Julkistalouden professori Jukka Pirttilä

Jukka Pirttilä on julkistalouden professori Helsingin yliopistossa(Helsinki Graduate School of Economics) ja VATT:ssa. Hän toimii myös WIDER-instituutin tutkijaverkoston sekä Talouspolitiikan arviointineuvoston jäsenenä. Jukka tutkii muun muassa verotuksen vaikutuksia taloudenpitäjien käyttäytymiseen ja hyvän vero- ja sosiaaliturvajärjestelmän suunnittelua. Viime aikoina hän on myös erikoistunut kehitysmaiden julkistalouden kysymyksiin.

”Ilmastonmuutos on ehdottomasti yksi keskeisempiä ihmiskuntaa ja planeettaa koskettavia ongelmia, eikä talouspolitiikassa voida olla ottamatta huomioon sen torjuntaa.”

Jukka Pirttilä