Thinkfest 2019 ohjelma

Helsingin yliopiston järjestämässä, päättäjille ja muille vaikuttajille suunnatussa vuotuisessa Thinkfest-tapahtumassa 30.10 puhuttiin siitä, miten hallitusohjelman kirjauksia muun muassa koulutuksen tasa-arvon ja laadun parantamisesta sekä koulutustason nostosta voidaan tutkimuksen valossa edistää päätöksenteossa parhaiten. Miten vahvistamme yhdessä suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen menestystarinaa tällä hallituskaudella?

THINKFEST PÄÄTTÄJÄFOORUMIN OHJELMA 30.10.2019 @Tiedekulma (rajattu kutsuvieraille klo 17:30 asti)

 

14.00: Tervetuloa & yhteinen avaus avauspuheenvuoroineen:

  • Professori Roope Uusitalo: 50 vuotta koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoa
  • Apulaisprofessori Sonja Kosunen: Koulutuspolkujen eriytyminen: valintaa ja valikointia

14.45: Pyöreän pöydän keskustelut

Kutakin keskustelua edelsi Helsingin yliopiston tutkijan tiivistys tutkimuksen suosituksesta päätöksenteolle. Pöydissä lähestyttiin foorumin teemaa varhaiskasvatuksen, terveyserojen, koulun arkipäivän käytäntöjen, oppimiserojen, inkluusion, toiselle asteelle siirtymisen ja koulupudokkuuden, korkeakoulutuksen saavutettavuuden sekä koulutus- ja osaamistason noston kautta.

Yliopistolaiset, päättäjät ja muiden sidosryhmien edustajat keskustelivat Thinkfestillä tutkimustietoon nojaten ja loivat yhdessä uusia näkökulmia ja ratkaisuja koulutuksen saavutettavuuden edistämiseksi.

Pyö­reis­sä pöy­dis­sä keskusteltiin uusim­paan tut­ki­mus­tie­toon no­ja­ten seu­raa­vis­ta tee­mois­ta:

  • Varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon vahvistaminen
  • Terveyserojen merkitys kouluttautumiselle
  • Koulujen ja koulutuksen käytännöt ja tasa-arvo
  • Osaamiserot: saavatko kaikki yhtä hyvät perustiedot?
  • Kaikkien osallisuus, inkluusio ja riittävät tuen käytännöt
  • Oppivelvollisuus laajenee – miten saadaan kaikille nuorille sopiva koulutus
  • Onko korkeakoulutus tasa-arvoista ja kaikkien saatavilla?
  • Rakenteet, korkeakoulutuksen tasa-arvo ja osaamistason nosto

17.30.-19:00: Päättäjäpaneeli: Koulutuksen tasa-arvoilta (yleisölle avoin)

Päättäjät keskustelivat paneelissa hallituksen tärkeimmistä koulutuspoliittisista päätöksistä kolmen Helsingin yliopiston tutkijan kirittämänä. Mukana mm. opetusministeri Li Andersson ja valtiosihteeri Pilvi Torsti sekä Helsingin yliopiston tutkijat Markku Jahnukainen, Jarkko Hautamäki ja Sari Lindblom.

Avoimen tilaisuuden juonsi toimittaja Reetta Räty. 

Lisätiedot:

Yhteyspäällikkö Tanja Remes
tanja.remes@helsinki.fi
puh. 050 4150286

Palaa takaisin Thinkfestin pääsivulle