Koulutuksen tasa-arvoilta

Naulakko

Paneelissa keskustellaan tutkijoiden johdattelemana pääministeri Rinteen hallitusohjelman suurista  koulutuspoliittisesta kysymyksistä: miten koulutuksen tasa-arvoa voidaan parantaa? Kuinka puututaan osaamiseroihin ja nostetaan suomalaisten koulutustasoa?

Entä onko pääsy korkeakoulutukseen kaikille yhtä helppoa? Miten vastataan työelämän tarpeisiin?

Ilmoittaudu yleisöön tästä linkistä

Aika: 30.10 klo 17.30.-19.00
Paikka: Helsingin yliopiston Tiedekulma (Yliopistonkatu 4).

Päättäjät keskustelevat paneelissa hallituksen tärkeimmistä koulutuspoliittisista linjoista kolmen Helsingin yliopiston tutkijan kirittämänä. Mukana ovat opetusministeri Li Andersson (vas.), apulaispormestari Pia Pakarinen, kansanedustaja Inka Hopsu (vihr.) sekä työministerin valtiosihteeri Pilvi Torsti (sd). Puhetta johtaa toimittaja Reetta Räty.

Päättäjiä ratkaisuihin haastavat Helsingin yliopiston tutkijat: professori emeritus Jarkko Hautamäki, vararehtori, professori Sari Lindblom ja professori Markku Jahnukainen. Tilaisuus myös striimataan.

Jarkko Hautamäki, Sari Lindblom ja Markku Jahnukainen

Jarkko Hautamäki on Helsingin yliopiston erityispedagogiikan professori emeritus. Hän on toimittanut  Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn vastajulkaistun valtakunnallisen arviointitutkimuksen peruskoulun päättövaiheesta yhdessä tutkijatohtori Irene Rämän ja apulaisprofessori Mari-Pauliina Vainikaisen kanssa. Kyseessä on valtakunnallinen selvitys oppimaan oppimisesta, ja sen mukaan aiemmin havaittu suomalaislasten osaamisen lasku on pysähtynyt ja asenteet parantuneet.

Helsingin yliopiston vararehtori, psykologi ja yliopistopedagogiikan professori Sari Lindblom on aiemmin toiminut mm. yliopistopedagogiikan keskus HYPE:n johtajana. Hänen erityisalaansa tutkijana ovat erityisesti yliopisto-opiskelijoiden yksilölliset oppimispolut, hyvinvointi ja käsitykset kyvyistään suoriutua opinnoistaan menestyksekkäästi. Vararehtorina Lindblom vastaa yliopiston opetuksesta, opiskeluasioista ja opiskelijavalinnoista, avoimesta yliopistosta, digitalisaatiosta, laatutyöstä ja kirjastoasioista. Hän toimii myös rehtorin sijaisena.

Helsingin yliopiston erityispedagogiikan professori Markku Jahnukainen on selvittänyt tutkimuksissaan erityisopetuksen tilaa Suomessa. Hän tutkii tukea tarvitsevien nuorten siirtymistä koulutusvaiheesta toiseen sekä heidän elämänkulkuaan sekä tekee erityisopetuksen järjestelmien vertailevaa tutkimusta koulutuspoliittista tarkastelua varten.