Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyö

Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyö
Tervetuloa psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön sivuille
Tervetuloa psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön sivuille

Mitä on psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyö?

Psykologian ja logopedian suomenkieliset koulutusohjelmat aloittavat valintakoeyhteistyön keväällä 2021. Valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot.

Valintakoeyhteistyöllä tarkoitetaan sitä, että kaikkiin valintakoeyhteistyöhön osallistuviin koulutuksiin on yhteinen valintakoe. Voit hakea samanaikaisesti yhteen tai useampaan valintakoeyhteistyön hakukohteeseen. Hakukohteiden hakutoivejärjestys tulee määritellä Opintopolun hakulomakkeella.

Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön sisällä psykologian hakukohteet ovat keskenään yhteisvalinnassa ja logopedian hakukohteet ovat keskenään yhteisvalinnassa. Yhteisvalinnalla tarkoitetaan sitä, että hakukohteilla on yhtenäiset valintaperusteet. Ainoana poikkeuksena tähän Oulun yliopistossa on logopedian todistusvalinnan ja valintakoevalinnan lisäksi käytössä kolmas valintatapa ”Alan opinnot”, jota muissa logopedian koulutusohjelmissa ei ole.

Psykologian yhteisvalinnan hakukohteet 2021:

 

 • Helsingin yliopisto: Psykologian kandiohjelma,
  psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri/ filosofian maisteri (3 v + 2,5/2 v)
 • Itä-Suomen yliopisto: Psykologia,
  psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
 • Jyväskylän yliopisto: Psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma,
  psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
 • Oulun yliopisto: Psykologian tutkinto-ohjelma,
  psykologian kandidaatti ja maisteri (3v + 2,5v)
 • Tampereen yliopisto: Psykologian koulutus,
  psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
 • Turun yliopisto: Psykologia,
  psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri (3 v + 2,5 v)

 

Logopedian yhteisvalinnan hakukohteet 2021:

 

 • Helsingin yliopisto: Logopedian kandiohjelma,
  humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Itä-Suomen yliopisto: Logopedia,
  humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Oulun yliopisto: Logopedia,
  Logopedian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Tampereen yliopisto: Logopedian koulutus,
  Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Turun yliopisto: Logopedia,
  humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

 

Helsingin yliopiston psykologian maisteriohjelma on lisäksi valintakoeyhteistyössä yllä mainittujen hakukohteiden kanssa.