Selvitys kielten oppimisen ja koulunkäynnin tuesta perusopetuksessa

Kuvituskuva: Oppilaita luokassa

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA oli mukana toteuttamassa selvitystä kielten oppimisen ja koulunkäynnin tuesta perusopetuksessa. Selvityksen ensisijaisena tavoitteena oli tuottaa tietoa lakisääteisistä oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodoista kieltenopetuksen kannalta. Aineisto kerättiin kyselyillä opetuksen järjestäjiltä, opettajilta ja rehtoreilta loppuvuodesta 2018.

Lisätietoja selvityksestä antaa professori Risto Hotulainen risto.hotulainen@helsinki.fi ja apulaisprofessori Raili Hilden raili.hilden@helsinki.fi