Oppimisvalmiuskoe ammatillisen koulutuksen harkinnanvaraisen haun tueksi

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on kehittänyt tietokonepohjaisen adaptiivisen (opiskelijan taitotasoon mukautuvan) oppimisvalmiuskokeen ammatillisen koulutuksen harkinnanvaraisen haun tueksi. Kokeen tarkoituksena on siis tarjota hakijalle mahdollisuus näyttää oppimisvalmiutensa tilanteissa, joissa peruskoulun päättötodistus puuttuu tai se ei ole vertailukelpoinen. Adaptiivinen oppimisvalmiuskoe on ollut käytössä vuodesta 2016 lähtien. 

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAssa aloitettiin vuonna 2013 kehittää ja testata tietokonepohjaista adaptiivista (opiskelijan taitotasoon mukautuvaa) oppimisvalmiuskoetta ammatillisen koulutuksen harkinnanvaraisen valinnantueksi.

Kokeen tarkoituksena on siis tarjota hakijalle mahdollisuus näyttää oppimisvalmiutensa tilanteissa, joissa peruskoulun päättötodistus puuttuu tai se ei ole vertailukelpoinen.

Oppimisvalmiuskoe on ollut vuodesta 2016 ammatillisten oppilaitosten käytössä ja se on saanut oppilaitoksissa hyvän vastaanoton. Kokeen tuloksia on hyödynnetty opiskelijavalinnan ohella myös opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa.

 

Koe on tarkoitettu koulutuksen järjestäjille harkinnanvaraisen haun apuvälineeksi, ja hakija voi sen avulla osoittaa osaamisensa tilanteessa, jossa todistus ei koko kerro totuutta osaamisesta. Koetulos on koulutuksen järjestäjän näkökulmasta lisätieto, jota voidaan hyödyntää muun tiedon ohella.

Koetuloksesta ei automaattisesti seuraa mitään, vaan koulutuksen järjestäjä tekee harkinnan kaiken käytettävissä olevan tiedon pohjalta.

Koe vaatii enintään noin 60 minuuttia. Useimmat hakijat suoriutuvat yksittäisistä tehtävätyypeistä alle annetun 15 minuutin eli kokonaissuoritusaika vaihtelee 30 ja 60 minuutin välillä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä! Projektisihteeri Marja-Liisa Kieksi, 050 3189336