Meistä

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on tutkinut suomalaista koulutusta ja oppimaan oppimisen taitoja jo vuodesta 1996. Olemme osa Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisestä tiedekuntaa, jossa asiantuntijaryhmämme tekee kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja julkaisee aktiivisesti kotimaisissa ja kansainvälisissä vertaisarvioiduissa alamme arvostetuissa julkaisusarjoissa ja lehdissä. Tutkimuksemme kohdistuu opetukseen, oppimiseen, arviointiin ja koulutusjärjestelmiin sekä näiden kehittämiseen. Teemme tiivistä yhteistyötä myös kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien kanssa.

Meillä on vahvaa menetelmäosaamista ja rakentamamme adaptiivinen arviointijärjestelmä kehittyy teknologisen kehityksen kärjessä. Suomen lisäksi operoimme myös ulkomailla ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Olemme mukana mm. OECD-maiden PISA (Programme for International Student Assessment) -tutkimuksen laatimisessa ja toteuttamisessa.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on mukana useissa opetus- ja kulttuuriministeriön, valtioneuvoston, Opetushallituksen ja Suomen Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa ja arvioinneissa. Koulutuksen järjestäjille, aluehallintovirastoille ja muille yhteistyötahoillemme tarjoamme vahvaa osaamistamme tilausarvioinneissa sekä yhteisissä kehittämis- ja tutkimushankkeissa.

Tilaa koulutuksen arvioinnin ja tutkimuksen uutiskirjeemme