Täydennyskoulutus ja kouluttaminen

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA kouluttaa opettajia, rehtoreita ja muita koulutusalan henkilöitä arviointi- ja tutkimustietoon perustuen.

Koulutuksemme avaavat teorioita ja uusinta tutkimustietoa käytännönläheisesti esimerkkien ja monipuolisten harjoitusten kautta. Jos haluat oppia lisää, tilaa meiltä räätälöity koulutus tai tule mukaan olemassa olevaan koulutustarjontaamme.

Koulutamme ja suunnittelemme yhdessä myös arviointiemme vaikuttavuutta sekä koulujen ja yhteisöjen kehittämistä arviointitiedon pohjalta. Tarvittaessa suunnittelemme arviointi- ja koulutushankekokonaisuuden yhdessä yhteistyötahojemme kanssa. Tutustu ja ota meihin yhteyttä. 

Kansallisen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen tukema opettajankoulutuksen kehittämishanke. Verkosto kokoaa yhteen eri yliopistoissa kansallisesti ja kansainvälisesti hankittua tutkimustietoa arviointiosaamisesta ja sen kehittämisestä sekä selkeyttää vahvuusperusteisen arviointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä.

KAARO-verkosto järjestää opettajien perus- ja täydennyskoulutuksena 25 opintopisteen kurssivalikoiman arvioinnista ja arviointiosaamisen kehittämisestä.

  • Kehitetään arviointia yhdessä! -Arviointitiimit pedagogisen kehittämisen tukena (5 op), lähikoulutus: syksy 2020 ja MOOC-kurssi kevät 2021 
  • Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet (5 op), lähikoulutus: kevät 2021 ja MOOC 2020-2021
  • Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet taito-ja taideaineissa (5 op), kevät 2021
  • Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC (5 op), kevät 2020 ja kevät 2021
  • Arviointi pedagogisena työvälineenä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa MOOC (5 op), 2020-2021 lukuvuoden aikana

Lisätietoa koulutuksista 2020-2021 kaaro.fi-verkkosivuilta.

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen oppimiseen ja opetukseen keskittyvä kurssi nostaa esille aiheeseen liittyviä keskeisiä haasteita ja ratkaisuita sekä tarjoaa tukea opettajien ja oppilaiden osaamisen kehittymiselle näissä teemoissa. Kurssi pohjautuu aiempaan (erityisesti KUPERA arviointi- ja tutkimushankkeessa kerättyyn) tutkimustietoon ja tarjoaa konkreettisia malleja oppimisen ja opetuksen sekä koulussa tapahtuvan ohjauksen ja vuorovaikutuksen kehittämiselle kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden näkökulmista. Koulutuksen huomioivat myös oppimisen eriyttämisen ja arvioinnin yhdenvertaisuuden näkökulmat.

Täydennyskoulutus alkaa helmikuussa 2021.

Täydennyskoulutus on osa Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hanketta.

Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJO järjestää kasvatus- ja opetusalan johtajille suunnattuja koulutuskokonaisuuksia. Tammikuussa 2020 Helsingissä käynnistyi kasvatus- ja opetusalan johtamisen aineopinnot (35op). Koulutuskokonaisuus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän opetuksen johtajille sekä tiedekunnan opiskelijoille. Aineopinnot ovat osa EduLeaders-kehittämis- ja tutkimushanketta, jossa arvioidaan ja kehitetään meneillään olevien Helsingin yliopiston täydennyskoulutuksena OPH:n ja OKM:n rahoituksella järjestettävien oppilaitosjohtamisen koulutusten pohjalta uutta ajankohtaista opetussuunnitelmaa.

Lue lisää 35op opintokokonaisuudesta KAJOn verkkosivuilla.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAssa työskentelee useita eri teemojen asiantuntijoita. Voimme räätälöidä vuorovaikutteisen luennon, työpajan, koulutuspäivän tai kokonainen kurssin juuri teidän tarpeisiinne. Koulutamme mielellämme raporttiemme ja arviointiemme tiedon käyttämiseen ja kehittämisehdotusten täytäntöönpanoon liittyen.

Aikaisempia teemojamme: Oppimaan oppiminen, ajattelutaidot, arviointiosaaminen, erityisen tuen koulutukset, johtaminen ja monet muut teemat. Arvioimme, tutkimme ja koulutamme samoista teemoista, joten uudet arviointi- ja tutkimushankkeet kumuloituvat aina myös uusiin koulutusmahdollisuuksiin.

Ota yhteyttä: projektipäällikkö Marja Tamm, marja.tamm@helsinki.fi