Kurssit ja opetus

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA toimii kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimusyhteisönä. Opetamme aktiivisesti Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kandi-, maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmissa.  Tuotamme laadukasta menetelmäopetusta Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan, tutkimuksen ja suomalaisen koulutuksen arvioinnin tukemiseksi. Lisäksi ohjaamme opinnäytetöitä ja tarjoamme tutkimusaineistojamme gradua tai väitöskirjaa tekevien opiskelijoiden käyttöön.

 

Kevään 2021 opintotarjonnassa

 

16.3.–5.5.2021, Menetelmäopinnot: Atlas.ti- ohjelma kvalitatiivisen aineiston analyysissa

Opintojaksolla käsitellään kvalitatiivisen aineiston analyysiä käytännössä. Opintojaksolla opitaan Atlas.ti -ohjelman keskeisiä ominaisuuksia. Opintojaksolla tutustutaan Atlas.ti -ohjelman käyttömahdollisuuksiin erilaisten aineistojen analyysissä. Opintojaksolla tutustutaan tutkimuksiin, joissa on käytetty Atlas.ti -ohjelmaa.

Kurssin vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Raisa Ahtiainen, raisa.ahtiainen@helsinki.fi

Lisätietoa ja ilmoittautuminen kurssille.

 

18.1.–4.3.2021, Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät II - 3. periodi - EP, KÄ & VAKA 5 OP

Opintojaksolla opiskelija perehtyy kvantitatiivisen kasvatustieteellisen tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin sekä menetelmien käytännön soveltamiseen. Aineistoja käsitellään ja analysoidaan soveltuvan tilastollisen ohjelman avulla. Pääpaino on tulosten tulkinnassa ja ymmärtämisessä.

Kurssin vastuuopettaja: Reijo Byman reijo.byman@helsinki.fi

Lisätietoa ja ilmoittautuminen kurssille.

 

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Kurssin suoritettuasi ymmärrät tilastollisen päätöksenteon perusteita ja osaat suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen sekä tunnet aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Osaat myös kuvata ja analysoida aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset.

Kurssin vastuuopettaja: Laura Kortesoja laura.kortesoja@helsinki.fi

Lisätietoja ja kurssille ilmoittautuminen.