Kurssit ja opetus

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA toimii kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimusyhteisönä. Opetamme aktiivisesti Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kandi-, maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmissa.  Tuotamme laadukasta menetelmäopetusta Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan, tutkimuksen ja suomalaisen koulutuksen arvioinnin tukemiseksi. Lisäksi ohjaamme opinnäytetöitä ja tarjoamme tutkimusaineistojamme gradua tai väitöskirjaa tekevien opiskelijoiden käyttöön.