Kehityksen, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA toteutti syksyllä 2018 selvityksen kehityksen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen toimivuudesta Vantaalla. Selvitys toteutettiin henkilöstölle, huoltajille sekä oppilaille ja opiskelijoille suunnatuilla kyselyillä.

Vantaan kaupungin tilaaman selvityksen tarkoituksena oli tuen toteutumisen, tarkoituksenmukaisuuden ja riittävyyden kartoittaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, suomen- ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa sekä ammatillisessa koulutuksessa.

Lisätietoja selvityksestä antavat projektisuunnittelija Lauri Ståhlberg lauri.stahlberg@helsinki.fi ja projektipäällikkö Marja Tamm marja.tamm@helsinki.fi.

Selvitys on luettavissa kokonaisuudessaan Vantaan kaupungin verkkosivuilla. Selvitys julkaistiin 15.4.2019.