Oppimaan oppimisen arviointi

HY_CEA_opiopi_Veikko_Somerpuro

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAssa on tutkittu ja kehitetty oppimaan oppimisen arviointia vuodesta 1996 saakka, jolloin se annettiin meille tehtäväksi Opetushallitukselta. Yli kahdenkymmenen vuoden aikana testimme ja osaamisemme ovat kehittyneet ja olemme saaneet oppimaan oppimisen viitekehyksen ja arvioinnit toimiviksi osiksi suomalaista koulutuksen arviointia. 

Oppimaan oppimisen (engl. learning to learn) arviointikokonaisuudella saadaan luotettavaa tietoa oppilaiden koulussa saavuttamista yleisistä oppimisvalmiuksista. Menetelmää käytetään ennen kaikkea valtakunnallisissa ja kuntakohtaisissa tutkimuksissa, mutta se soveltuu myös yksittäisten koulujen ja luokkien käyttöön opettajan työn kehittämisen apuvälineeksi.

Oppimaan oppimisella tarkoitetaan ajatteluun ja ongelmanratkaisuun liittyviä taitoja ja oppimista ohjaavia käsityksiä, jotka kehittyvät osana opetusta ja sen seurauksena. Lue lisää oppimaan oppimisesta.

Olemme kehittäneet oppimaan oppimisen testisarjan koulun keskeisiin nivelvaiheisiin.

  • OpiOpi 10 – kolmas- ja neljäsluokkalaisille
  • OpiOpi 12 – kuudes- ja seitsemäsluokkalaisille
  • OpiOpi 15 – yhdeksäsluokkalaisille
  • OpiOpi 18 – toisen asteen opiskelijoille

Oppimaan oppimisen arvioinnissa oppilaat tekevät luokassa tarkoitukseen kehitettyjä osaamistehtäviä sekä vastaavat oppimista ja koulua koskeviin asenneväittämiin. Lue lisää oppimaan oppimisesta peruskoulussa.

Vuodesta 1996 lähtien tehdyt oppimaan oppimisen arvioinnit ovat tuottaneet mittavan määrän tietoa suomalaisesta peruskoulusta, lukiosta ja ammatillisista oppilaitoksista. Arviointeja on tehty sekä Opetushallitukselle koko maan tilanteen kartoittamiseksi että yksittäisille kunnille ja kouluille niiden kehittämistyön tueksi. Olemme raportoineet oppimaan oppimisen arviointimme kaikille avoimina raportteina. Tutustu raportteihimme ja aloita yhteistyö kanssamme.