Usein kysytyt kysymykset

Ha­luaisin opiskella varhaiskasvatuksen opettajaksi. Miten maksimoin mahdollisuuteni tähän?

Voit hakea enintään kuuteen hakukohteeseen. Sinun kannattaa siis valita hakukohteiksesi varhaiskasvatuksen opettajan koulutus kuudessa toivomassasi yliopistossa. Voit hakea kaikkiin kätevästi samalla todistusvalinnalla/VAKAVA-kokeella ja soveltuvuuskokeella. Mikäli et pääsisi ykköstoiveeseesi, voit silti edelleen tulla valituksi johonkin alemmista hakukohteistasi.

Voinko valita, osallistunko todistusvalintaan ja/tai VAKAVA-koevalintaan?

Jos olet ylioppilas, olet automaattisesti mukana todistusvalinnassa. Jos osallistut VAKAVA-kokeeseen, olet mukana VAKAVA-koevalinnassa.

Olen kirjoittanut, äidinkielestä E:n, pitkästä matematiikasta E:n, pitkästä englannista M:n ja yhteiskuntaopista M:n. Riittävätkö pisteeni soveltuvuuskoekutsuun todistusvalinnassa?

Tämä riippuu siitä, kuinka suosittu hakukohteesi on.

Missä ja milloin osallistun soveltuvuuskokeeseen?

Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, koepaikkasi ja tarkka koeaikasi kerrotaan sähköpostikutsussa.

Voit saada kutsun yhteen tai useampaan hakukohteeseesi. Kutsun saaminen tarkoittaa, että olet edelleen pelissä mukana kyseisessä hakukohteessa. Koska hakukohteiden suosio vaihtelee, on mahdollista, että saat kutsun vain osaan hakukohteistasi. Suoritat soveltuvuuskokeen joka tapauksessa vain yhden kerran yhdellä paikkakunnalla. Paikkakunta määräytyy sen mukaan, mikä on ylin hakukohteesi, jossa olet vielä pelissä mukana.

Haen luo­kan­opet­ta­jan kou­lu­tuk­seen Hel­sin­kiin, Jy­väs­ky­lään ja Tur­kuun (täs­sä jär­jes­tyk­ses­sä). Missä osallistun soveltuvuuskokeeseen?

Koepaikkasi määräytyy seuraavasti:

Ensin katsotaan, riittävätkö todistuspisteesi tai VAKAVA-koepisteesi Helsinkiin. Jos riittävät, suoritat kokeen Helsingissä. Jos pisteesi riittävät kutsutuksi tulemiseen myös Jyväskylään ja Turkuun, olet pelissä mukana myös niihin.

Jos pisteesi eivät riitä Helsinkiin, et ole enää pelissä mukana Helsinkiin. Seuraavaksi katsotaan, riittävätkö pisteet Jyväskylään. Jos riittävät, suoritat kokeen Jyväskylässä. Jos pisteesi riittävät kutsutuksi tulemiseen myös Turkuun, olet pelissä mukana myös sinne.

Jos pisteesi eivät riitä Helsinkiin eivätkä Jyväskylään, mutta riittävät Turkuun, suoritat kokeen Turussa ja olet pelissä mukana vain Turkuun.

Olen ulkomailla kokeiden aikana. Voinko tehdä kokeet esim. suurlähetystössä?

Valitettavasti et. Kokeet on suoritettava niille määrätyissä paikoissa.

Mitä teen, kun olen saa­nut so­vel­tu­vuus­koe­kut­sun luo­kan­opet­ta­jan kou­lu­tuk­seen, mutta en pysty osallistumaan kyseisenä päivänä soveltuvuuskokeeseen?

Yliopistot eivät vaihda sinulle tarjottua soveltuvuuskoeaikaa missään tapauksessa.

Voin­ko tul­la hy­väk­sy­tyk­si mo­neen paik­kaan eli esi­mer­kik­si Ou­luun luo­kan­opet­ta­jan kou­lu­tuk­seen ja Joen­suu­hun opin­to-oh­jaa­jan kou­lu­tuk­seen?

Voit tulla hyväksytyksi enintään yhteen opiskelupaikkaan. Tarjottava paikka perustuu hakulomakkeella antamaasi hakutoivejärjestykseen: voit tulla valituksi vain järjestyksessä ylimpään hakukohteeseen, johon valintamenestyksesi riittää. Lisätietoja korkeakoulujen yhteishausta löytyy Opintopolku-palvelusta.