Yhteistä soveltuvuuskoetta käyttävät hakukohteet

Tältä sivulta löydät tiedon siitä, missä kaikissa hakukohteissa käytetään kasvatusalan yhteistä soveltuvuuskoetta. 

Vaikka sinut valittaisiin suorittamaan koe useassa yhteistä soveltuvuuskoetta käyttävässä hakukohteessa, suoritat kokeen vain kerran. Pisteesi huomioidaan kaikissa hakukohteissa, joissa olet saanut kutsun soveltuvuuskokeeseen.

Alla on lueteltu korkeakoulujen kevään yhteishaussa mukana olevat kasvatusalan yhteisvalinnan hakukohteet.

Soveltuvuuskokeen suorituspaikka määräytyy sen mukaan, mikä on korkeimmalle prioriteetille asettamasi kasvatusalan yhteisvalinnan hakukohde, jossa sinut kutsutaan soveltuvuuskokeeseen.

Helsingin yliopisto, päähaku

 • Erityispedagogiikka, kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kotitalousopettaja, kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Käsityönopettaja, kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Klasslärare (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat (3 år)

Itä-Suomen yliopisto

 • Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kotitalousopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Jyväskylän yliopisto

 • Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Lapin yliopisto

 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v), Rovaniemi

Oulun yliopisto

 • Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Luokanopettaja, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Tampereen yliopisto

 • Luokanopettaja, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Turun yliopisto

 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Åbo Akademi

 • Speciallärare: Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Språkbad: Utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Språkbad: Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Klasslärare: Utbildningslinjen för klasslärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)

Varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville suunnattuun monimuotokoulutukseen haetaan korkeakoulujen kevään yhteishaussa.

Soveltuvuuskokeen suorituspaikka määräytyy korkeimman hakuprioriteettisi mukaan niissä varhaiskasvatuksen opettajan valtakunnallisen monimuotokoulutuksen (1000+) hakukohteissa, joissa olet saanut kutsun soveltuvuuskokeeseen. Jos haet myös kasvatusalan yhteisvalinnassa ja sinut kutsutaan sen yhteydessä soveltuvuuskokeeseen, suoritat kokeen yhteisvalinnan hakukohteen puitteissa. 

Helsingin yliopisto

 • Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville

Itä-Suomen yliopisto

 • Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville, Joensuu                             

Jyväskylän yliopisto

 • Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville

Oulun yliopisto

 • Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+-hanke) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville

Tampereen yliopisto

 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Kasvatustieteiden koulutus, Kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville

Turun yliopisto

 • Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville

Åbo Akademi

 • Flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat (3 år)

Alla on lueteltu korkeakoulujen kevään yhteishaussa olevat hakukohteet, jotka käyttävät kasvatusalan yhteistä soveltuvuuskoetta, mutta eivät kuulu kasvatusalan yhteisvalintaan, eivätkä varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville suunnattuun valtakunnalliseen monimuotokoulutukseen (1000+).

Jos haet ja saat kutsun soveltuvuuskokeeseen myös kasvatusalan yhteisvalinnassa, suoritat kokeen yhteisvalinnan hakukohteen puitteissa. Jos et hae yhteisvalinnassa, mutta haet ja saat kutsun soveltuvuuskokeeseen varhaiskasvatuksen opettajan valtakunnallisen monimuotokoulutuksen (1000+) hakukohteessa, suoritat soveltuvuuskokeen sen puitteissa. Muussa tapauksessa kokeen suorituspaikka määräytyy korkeimmalla hakuprioriteetilla olevan kutsupaikkasi mukaan muissa yhteishaun hakukohteissa, jotka käyttävät kasvatusalan yhteistä soveltuvuuskoetta.

Helsingin yliopisto, maisterihaku

 • Erityispedagogiikka, kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Varhaiskasvatus, kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Itä-Suomen yliopisto

 • Maisterihaku, Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja, Joensuu, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen maisteri (2 v)  
 • Aikaisemmat opinnot, ml. avoimen yliopiston opinnot, Erityisopettaja, Joensuu (3 v + 2 v)
 • Aikaisemmat opinnot, ml. avoimen yliopiston opinnot, Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus, Joensuu, (3 v) 
 • Läntinen teologia, opetusala, Joensuu, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) 
 • Ortodoksinen teologia, opetusala, Joensuu, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) 
 • Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) 
 • Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) 

Jyväskylän yliopisto

 • Avoimen väylä, erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Avoimen väylä, varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan opettajankoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Luonnontieteiden ja matematiikan luokan- ja aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiserityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityispedagogiikan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Luokanopettajan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Ohjausalan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Tampereen yliopisto

 • Varhaiskasvatuksen opettaja (avoimia yliopisto-opintoja/korkeakouluopintoja suorittaneet), Kasvatustieteiden koulutus, Kasvatustieteen kandidaatti (3 v) 

Turun yliopisto

 • Maisterihaku, luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Åbo Akademi

 • Magisterprogrammet för pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning (Vasa), pedagogie magister (2 år) 

Alla on lueteltu hakukohteet, joissa käytetään kasvatusalan yhteistä soveltuvuuskoetta, mutta joihin ei haeta korkeakoulujen kevään yhteishaussa.

Helsingin yliopisto, avoimen väylä

 • Erityispedagogiikka, kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Itä-Suomen yliopisto

 • Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot 85 op (VEO) 
 • Erilliset opinto-ohjaajan ja uraohjaajan opinnot 60 op (EOPO) 
 • Erilliset aineenopettajan pedagogiset opinnot, 60 op 
 • Aineenopettajan pedagogiset opinnot 60 op (sivuainehaku 2021)
 • Aikuisopettajan pedagogiset opinnot 60 op (sivuainehaku 2021)

Jyväskylän yliopisto

 • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) Jyväskylän yliopiston liikuntapedagogiikan opiskelijoille
 • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) Jyväskylän yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelijoille

Turun yliopisto

 • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op Turun yliopiston aineen- ja erityisopettajaopiskelijoille
 • Avoimen väylä, varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Åbo Akademi

 • Överflyttare: Utbildningslinjen för klasslärare (Vasa)
 • Överflyttare: Utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa)
 • Överflyttare: Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa) 
 • Överflyttare: Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad (Vasa) 
 • Överflyttare: Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa)
 • Öpuleden: Utbildningslinjen för klasslärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Öpuleden: Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa) 
 • Öpuleden: Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, Åland (Vasa) 
 • Öpuleden: Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa)