Tilastoja

VAKAVA-HAKIJAMÄÄRÄT 2015-2019

VAKAVA YHTEENSÄ 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Hakemuksia 24466 23172 20440 19601 17440 23178
Hakijoita 10058 9511 8400 8179 7218 9881
Kokeeseen osallistuneita 7243 6975 6147 5919 5425 8502
VAKAVAn koulutuksissa opiskelunsa aloittaneita 1741 1760 1851 2039 2035 2469
Kuinka monta prosenttia hakeneista osallistui kokeeseen? 72 73 73 72 75 86
Kuinka monta prosenttia kokeisiin osallistuneista aloitti opiskelun jossakin VAKAVAn koulutuksista? 24,0 25,2 30,1 34,5 37,5 29,0

* Huom! Vuoden 2020 luvuissa ei ole huomioitu poikkeuksellisesti mukana VAKAVAssa ollutta Tampereen yliopiston elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohdetta, eikä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteita.

KOKEESTA SAATUJA PISTEMÄÄRIÄ 2015-2019

VAKAVA-kokeen pisteet Korkein saatu pistemäärä / Kokeen maksimipistemäärä
2020 101,37 / 116
2019 135,17 / 154
2018 135,38 / 167
2017 151,96 / 187
2016 158,8 / 183
2015 169,5 / 179