Oikaisuvaatimuksen laatiminen

Jos kasvatusalan opiskelijavalintaa koskeva päätös on mielestäsi virheellinen, voit vaatia päätöksen oikaisua.

Voit hakea yhdellä oikaisuvaatimuksella oikaisua kaikkiin kasvatusalan valintayhteistyöverkostoon kuuluviin hakukohteisiisi.

HUOM! Nämä ohjeet eivät koske avoimen hakua, siirtohakua, eivätkä maisterihakua.

Oikaisuvaatimusaika on 9.7.2021–23.7.2021 ennen klo 15.00.

Sinun tulee vaatia oikaisua kirjallisesti. Vaatimuksestasi on käytävä ilmi seuraavat asiat:

  • yhteystietosi (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • mitä kasvatusalan hakukohteita ja yliopistoja oikaisu koskee
  • päätös, johon vaadit oikaisua
  • mitä kohtaa päätöksestä vaadit oikaisemaan
  • miten vaadit oikaisemaan päätöstä
  • perustelut, joilla vaadit oikaisua

Sinun on liitettävä oikaisuvaatimukseesi ne asiakirjat, joihin haluat oikaisuvaatimuksessasi vedota.

Oikaisuvaatimus tulee jättää kirjallisena osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi. Katso tarkemmat toimittamisohjeet Helsingin yliopiston oikaisuvaatimuksen toimittamista koskevalta verkkosivulta.