Esittely

Lyhyesti

Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin (KSEI) toiminta painottuu erityisesti ympäristöestetiikkaan, muuhun humanistiseen ympäristötutkimukseen sekä viime aikoina arjen estetiikkaan ja kaupunkiestetiikkaan. KSEI:n toimialoja ovat tutkimus, opetus sekä alan julkaisutoiminta.

Instituutti järjestää sekä kotimaisia että kansainvälisiä tiedetapahtumia. Vuodesta 1995 järjestetty kansainvälinen soveltavan estetiikan kesäkoulusarja jatkuu kesäkonferenssien sarjana vuodesta 2011 alkaen. Vuonna 2005 aloitettiin ympäristöestetiikan syysseminaarien sarja.

KSEI oli vuosina 2010–2014 osa Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Lahden yksikköä. Instituutti liittyi vuoden 2015 alussa osaksi Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosta. KSEI:n toimipiste jatkaa Lahdessa.

KSEI:n historiaa

KSEI:n kannatusyhdistys ry:n perustivat 1993 Helsingin yliopisto, Lahden kaupunki, Suomen Estetiikan Seura ja Päijät-Hämeen korkeakouluyhdistys ry (nykyinen Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry). Myöhemmin jäseniä tuli muutamia lisää. Yhdistyksen tarkoituksena oli edistää soveltavan estetiikan julkaisutoimintaa, koulutusta ja tieteellistä tutkimusta sekä toimia kansainvälisen soveltavan estetiikan koulutus- ja tutkimuslaitoksen (KSEI) kehittämiseksi.

Instituutin toiminnassa keskeisimpänä ovat alusta asti olleet tutkimus, opetus, täydennyskoulutus sekä kansainvälinen yhteistyö. Kansainvälisen yhteistyön kehittämiseksi KSEI:llä on Kansainvälinen neuvottelutoimikunta, IAB. Koulutustapahtumissa vierailee säännöllisesti kansainvälisiä estetiikan alan asiantuntijoita.

KSEI:llä on kolme omaa julkaisusarjaa. Niissä on julkaistu sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä artikkelikokoelmia ja monografioita, sekä verkkolehti IO:ta.

Vuoden 2008 alusta KSEI:ssä toteutettiin organisaatiomuutos, jolloin vanha taustayhdistys lopetettiin. KSEI oli osa Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen laitosta estetiikan oppiaineen Lahden yksikkönä vuosina 2008–2010. Tuolloin KSEI liittyi myös Lahden yliopistokeskukseen. Instituutti liitettiin osaksi Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Lahden yksikköä vuoden 2010 alussa.

Instituutti liittyi vuoden 2015 alussa osaksi Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosta. KSEI:n toimipiste jatkaa Lahdessa.

KSEI:n neuvottelukunta

Arto Haapala, pj., Estetiikan oppiaine, HY

Ulla Juurola, Lahden kaupunki

Senja Jouttimäki, Lahden yliopistokeskus

Sirpa Tani, HY

Eeva Aarrevaara, Lahden ammattikorkeakoulu

Eija Pollari, Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Timo Kairesalo, Ympäristöekologian laitos, HY, Lahti

Pauline von Bonsdorff, JY

Ossi Naukkarinen, Aalto-yliopisto

Anne Pässilä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahden yksikkö

Anja Kuhalampi, Palmenia, HY, Lahti

International Advisory Board, IAB

Instituutin Kansainvälinen neuvottelutoimikunta, (International Advisory Broad, IAB) on asiantuntijaelin, joka koostuu ympäristöestetiikan ja soveltavan estetiikan aloilla toimivista ammattilaisista eri puolilta maailmaa. IAB pyrkii edistämään estetiikan tutkimusta, kansainvälistä tutkijavaihtoa ja yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä. IAB:n tehtäviin kuuluu mm. KSEI:n hanke- ja toimintasuunnitelmien kommentointi ja arviointi. IAB:n jäsenet vierailevat Suomessa kutsuttuina asiantuntijoina.

IAB:n puheenjohtaja on emeritusprofessori Arnold Berleant.

IAB:n jäsenet

Emeritusprofessori Arnold Berleant, Castine, ME, USA

Filosofian tohtori Emily Brady, Edinburghin yliopisto, Iso-Britannia

Professori Wangheng Chen, Wuhanin yliopisto, Kiina

Emeritaprofessori Hilde Hein, Auburndale, MA, USA

Emeritusprofessori Ronald Hepburn (†), Edinburgh, Iso-Britannia

Professori Katya Mandoki, UNAM, Mexico

Professori Kenneth Olwig, SLU-Arnap, maisemasuunnittelun osasto, Ruotsi

Arkkitehti, taiteilija Barbara Sandrisser, USA

Professori Richard Shusterman, Florida Atlantic -yliopisto, FL, USA

Professori Sigridur Thorgeirsdottir, Islannin yliopisto, Islanti