Yhteystiedot

FinPharma verkostoa koordinoi Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan varadekaani Jari Yli-Kauhaluoma.
Yli-Kauhaluoman sijaisena toimii 31.5.2020 saakka professori Raimo Tuominen

Rekrytointiin liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä on henkilöstöasiantuntija Heidi Kauppinen.