Far­m­asian va­lin­ta­koeyh­teis­työ

Far­m­asian va­lin­ta­koeyh­teis­työ
Yhteistyössä Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Åbo Akademi
Yhteistyössä Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Åbo Akademi

Mitä on farmasian va­lin­ta­koeyh­teis­työ?

Farmasian suomen- ja ruotsinkieliset koulutusohjelmat tekevät valinnat valintakoeyhteistyössä keväällä 2021. Valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Åbo Akademi.

Valintakoeyhteistyöllä tarkoitetaan sitä, että kaikkiin valintakoeyhteistyöhön osallistuviin koulutuksiin on yhteinen valintakoe. Voit hakea samanaikaisesti yhteen tai useampaan valintakoeyhteistyön hakukohteeseen. Hakukohteiden hakutoivejärjestys tulee määritellä Opintopolun hakulomakkeella.