Henkilökunta

Tutkijatohtori
Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien historia

Ajankohtaiset projektit:

 • Tutkijatohtori Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikön ensimmäisessä alaprojektissa: “Law and the uses of the past”
 • Maailmansotien välisen ajan juristit, sekä historialliset narratiivit ylläpitämässä Euroopan oikeudellista integraatiota
 • Politiikan ja kansainvälisen oikeuskaanonin kriittinen analyysi 

Tutkimusintressit:

 • Kansainvälinen julkisoikeus
 • Oikeushistoria
 • Ihmisoikeudet
 • Laki ja uskonto

Paolo Amorosa Tuhat-tietokannassa

Tohtorikoulutettava
Käytännöllinen filosofia

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

Väitöskirja Carl Schmittin ajattelusta ja Weimarin tasavallan kriisistä osana Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikön toista alaprojektia “Discovering the Limits of Reason - Europe and the Crisis of Universalism”

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Mannermainen filosofia
 • Filosofian historia
 • Politiikan ja järjen välinen suhde

Tuukka Brunila Tuhat-tietokannassa

Tohtorikoulutettava
Valtio-oikeus

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

 • Tutkija Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikön kolmannessa alaprojektissa “Migration and the narratives of Europe as an “Area of freedom, security and justice”
 • Jäsen Crosslocations-tutkimusprojektissa

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Ihmisoikeudet
 • Maahanmuuttolaki
 • Pakolaislaki
 • Ihmiskauppaan liittyvä lainsäädäntö
 • Valtioiden rajojen tutkimus
 • Kriittinen turvallisuusanalyysi

Mehrnoosh Farzamfar Tuhat-tietokannassa

Yliopistotutkija
Oikeushistoria

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

Tiiminvetäjä Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikön ensimmäisessä alaprojektissa “Law and the uses of the past”

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Roomalainen oikeus
 • Kansainvälinen oikeus
 • Ihmisoikeudet

Jacob Giltaij Tuhat-tietokannassa

Apulaisprofessori, vähemmistötutkimus, Åbo Akademi

Ajankohtaiset projektit:

 • Yliopistotutkija ja tiiminvetäjä Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikön kolmannessa alaprojektissa “Migration and the narratives of Europe as an “Area of freedom, security and justice””
 • Tutkimusprojektit “Forced displacement as method of knowledge production” ja “Undocumented migrants as the new European minority”.

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Uudet vähemmistöt
 • Maanpakolaisuus
 • Siirtolaisuuden historia
 • “Crimmigration” ja toiseuttaminen
 • Kansainvälinen julkisoikeus
 • Kansainvälinen ja Euroopan pakolais- ja siirtolaisoikeus

Magdalena Kmak Tuhat-tietokannassa
Magdalena Kmak Åbo Akademin sivuilla

Eurooppa-tutkimuksen yliopistonlehtori
Dosentti, politiikan tutkimus

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

 • Suomi ja poliittisen väkivallan selitysmallit (FIPO)
 • Radikaali-islamistinen propanganda ja Suomi (RISPRO)
 • Radikaali-islamistinen miljöö Suomessa (RISVER)

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Terrorismi ja poliittinen väkivalta sodanjälkeisessä Euroopassa
 • Kouluammunnat
 • Terrorismintorjunta- ja ekstremismintorjuntapolitiikka länsimaissa

Leena Malkki Tuhat-tietokannassa
Leena Malkin kotisivut

Yliopistotutkija
Filosofia

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

 • Vastuullinen tutkija tutkimusprojektissa “Rethinking the Intellectual Foundations of the European Economic Constitution”
 • Tiiminvetäjä  Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikön toisessa alaprojektissa “Discovering the Limits of Reason - Europe and the Crisis of Universalism”

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Moderni filosofia
 • Mannermainen filosofia
 • Fenomenologia
 • Poliittinen filosofia
 • Eurooppa
 • Euroopan integraatio
 • Poliittinen talous
 • Taloudellinen perustuslaki
 • Liberalismin historia
 • Uusliberalismi
 • Ordoliberalismi

Timo Miettinen Tuhat-tietokannassa
Timo Miettinen Twitterissä

Vieraileva tutkija, professori
Kansainväliset suhteet, ulkopolitiikan analyysi

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

 • Strategic Europe: research agenda on the adaptation of the European security order in global transition of power, governance and values (2013-)
 • Reimagining futures in the European North at the end of the Cold War (2013-2017)

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Suomen puolustuspolitiikka, NATO
 • Euroopan unionin yhteinen turvallisuus ja puolustuspolitiikka
 • Euroopan turvallisuus ja Venäjän suhteet länteen
 • Yhdysvaltojen asema suurvaltasuhteissa
 • Ydinasevalvonta

Kari Möttölä Tuhat-tietokannassa

Tutkijatohtori
Politiikan tutkimus

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

Battle and Competition: Conceptualizing Political Conflict in Modern German Political Thought (Academy of Finland Postdoctoral Project, 2017-2020)

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Politiikan teoria
 • Poliittisen ajattelun historia
 • Saksalainen aatehistoria
 • Radikaali konservatismi
 • Konfliktiteoria
 • Käsitehistoria
 • Metaforateoria
 • Aatehistorian metodologia

Timo Juhani Pankakoski Tuhat-tietokannassa
Timo Juhani Pankakoski Orcid-tietokannassa

Tohtorikoulutettava
Poliittinen historia

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Terrorismi
 • Poliittinen väkivalta
 • Ekstremismi

Daniel Sallamaa Tuhat-tietokannassa

Apulaisprofessori, vähemmistötutkimus, teologia, Åbo Akademi
Dosentti, uskonnon ja oikeuden tutkimus, Helsingin yliopisto
Dosentti, teologinen etiikka ja uskonnonfilosofia, Åbo Akademi

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

 • Suomen akatemian rahoittama projekti “Management of the Sacred: A Critical Inquiry” (2013-2018)
 • Varajohtaja Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikössä (2018-2025)
 • Vastuullinen tutkija HERA-rahoitteisessa projektissa “Protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law” (2016-2019)

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Uskonnonvapaus
 • Ihmisoikeudet
 • Ihmisoikeuksien teoria ja historia
 • Aatehistoria
 • Poliittinen teologia

Pamela Slotte Tuhat-tietokannassa

Tohtorikoulutettava
Alue- ja kulttuurintutkimus

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

Väitöskirja  Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikön kolmannessa alaprojektissa “Migration and the narratives of Europe as an “Area of freedom, security and justice”

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Eurooppa-tutkimus
 • Kulttuurintutkimus
 • Turvallisuus
 • Liikkuvuus
 • Pakkosiirtolaisuus
 • Postkolonialismi
 • Kehitysmaatutkimus

Laura Sumari Tuhat-tutkimusportaalissa

Tohtorikoulutettava
Käytännöllinen filosofia

Ajankohtaiset projektit:

Väitöskirja Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian huippuyksikön ensimmäisessä alaprojektissa "Law and the uses of the past".

Ville Suuronen Tuhat-tietokannassa

Apulaisprofessori
Eurooppalainen aatehistoria

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

 • Johtaja, Centre of Excellence in Law, Identity and the European Narratives (EuroStorie)
 • Johtaja tutkimusprojektissa “Law, Governance and Space: Questioning the Foundations of the Republican Tradition” (SpaceLaw)

Tutkimusintressit:

 • Eurooppa-tutkimus
 • Oikeushistoria
 • Oikeusantropologia
 • Oikeustiede
 • Roomalainen oikeus
 • Klassinen arkeologia
 • Muinaishistoria

Kaius Tuori Tuhat-tietokannassa