Eurooppa-tutkimuksen keskus on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan alainen monitieteinen tutkimusyksikkö, jonka tehtävänä on harjoittaa ja edistää Eurooppa-tutkimusta. Keskuksen alla toimii useita tutkimushankkeita, joiden puitteissa järjestetään säännöllisesti seminaareja ja muita tapahtumia. Lisäksi keskuksen pyrkimyksenä on lisäksi edistää tutkijoiden kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteistyötä, sekä tukea alan nuoria tutkijoita.