Organisaatio

VERIFIN on Helsingin yliopiston Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan kuuluvan Kemian osaston yksikkö.

Organisaatiokaavio

Verifin

 

Johtokunta 1.4.2018–31.3.2022

Johtokunta ohjaa ja hallinnoi VERIFINin kaikkea toimintaa.

Nimi Nimike Toimipaikka
Kai Sauer Alivaltiosihteeri Ulkoasiainministeriö, johtokunnan puheenjohtaja
Heikki Tenhu Professori, Kemian osaston johtaja Helsingin yliopisto, johtokunnan varapuheenjohtaja
Kai Nordlund Dekaani, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto
Ville Lahelma Vastuuvirkamies Ulkoasiainministeriö
Marjo Berglund Kvestori Helsingin yliopisto
Risto Hakoila Talousjohtaja Ulkoasiainministeriö
Janne Jaakkola Kenraalimajuri Puolustusvoimat
Paula Vanninen Professori, VERIFINin johtaja VERIFIN
Matti Kuula Kemisti, henkilökunnan edustaja VERIFIN