Historia

2017

VERIFIN sai takaisin OPCW:n designointistatuksen ympäristönäytteiden analysointiin.

2016

OPCW järjesti ensimmäisen biolääketieteellisten näytteiden pätevyystestin. Tulosten perusteella VERIFIN sai yhdessä 19 muun laboratorion kanssa väliaikaisen designoinnin biolääketieteellisten näytteiden analysoisimiseen.

1996

VERIFIN sai akkreditointistatuksen Suomen kansalliselta akkreditointielimeltä FINASilta.

OPCW järjesti kolmannen pätevyystestinsä, johon VERIFIN osallistui. VERIFIN yhdessä muiden laboratorioiden kanssa sai OPCW:n pääjohtajan myöntämän designoinnin ympäristönäytteiden analyysiin.

1995

Kemian laitoksen uusi rakennus valmistui Kumpulaan. VERIFIN muutti Helsingin keskustasta uudelle tiedekampukselle.

1994

CW-projekti päättyi ja uusi instituutti - Suomen Kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontalaitos (nyk. Suomen kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti)- perustettiin. Instituutista tuli itsenäinen Helsingin yliopiston alainen erillislaitos.

1993

Kemiallisen aseen kieltosopimus avattiin allekirjoitettavaksi 13.1.1993. Suomi allekirjoitti sopimuksen seuraaavana päivänä 14.1.1993.

1991

Persianlahden sodan jälkeen UNSCOM (United Nations Special Commission) aloitti tehtävänsä Irakissa. Kaksi henkilöä VERIFINistä osallistui tehtävälle ja VERIFIN myös sai näytteitä analysoitavaksi UNSCOMilta.

Uusia huippuluokan laitteita hankittiin tääydentämään vanhaa laitekantaa: yksi GC-MS/MS-laite sekä useita kaasukromatografeja selektiivisillä detektoreilla. Laitteet, jotka asennettiin vuosina 1991-1992 olivat: GC-HRMS/MS (AutoSpec Q), GC-FTIR (Bio-Rad Tracer) ja NMR (Bruker AMX-400).

1977

Ensimmäinen Sininen kirja julkaistiin Genevessä tukemaan aseestarriisunta konferenssia.

1973

CC-projekti (myöhemmin CW-projekti) aloitettiin analyyttisten menetelmien kehittämiseksi tukemaan kemiallista aseestariisuntaa. Projekti toimi Suomen ulkoasiainministeriön alaisuudessa.