Kansallinen viranomainen

VERIFIN on Kemiallisen aseen kieltosopimuksen määrittelemä kansallinen viranomainen Suomessa. VERIFINin viranomaistehtäviin kuuluvat Kieltosopimusta koskevien tietojen toimittaminen yrityksille ja viranomaisille. Sopimuksen edellyttämien tietojen kerääminen Suomen kemianteollisuudelta, kansallisten ilmoitusten valmistaminen OPCW:lle sekä toimiminen saattajana Suomessa tehtävissä OPCW:n määräämissä tarkastuksissa ovat myös VERIFINin viranomaistehtäviä.

Kemiallisen aseen kieltosopimuksen ylin toimeenpanoelin Suomessa on Ulkoministeriö.
 

Jotkut viranomaistoiminnot on jaettu:

VERIFINin yksi tärkeimmistä tehtävistä on tukea Kemiallisen aseen kieltosopimuksen keskusjärjestöä (OPCW). Tätä tukea VERIFIN on antanut osallistumalla OPCW:n toimeenpanevan neuvoston (Executive Council) ja tieteellisen neuvoa antavan elimen (Scientific Advisory board) toimintaan. VERIFIN on toiminut OPCW:n analyyttisen tietokannan arviointiryhmässä sekä toiminut OPCW:n järjestämien luotettavuuskokeiden tulosten arvioijana. VERIFIN on myös osallistunut OPCW:n asevalvontaan osallistuvien tarkastajien kouluttamiseen.

Kemiallisen aseen kieltosopimusta koskeva laki (346/1997) ja asetus (348/1997) astuivat voimaan 29.4.1997 samaan aikaan kemiallisen aseen kieltosopimuksen kanssa. Lakia on päivitetty vuosina 2007 ja 2010.

 

Suomessa voimassa olevan lainsäädännön löytää FINLEX - Säädöstietopankista.