Tehtävät

VERIFINin tehtävänä on:
 

  • Tutkimus ja jatkokoulutuksen antaminen.
  • Toimia ulkoasiainministeriön määräämänä Kemiallisen aseen kieltosopimusta valvovana kansallisena viranomaisena sekä suorittaa muut ulkoasiainministeriön määräämät tehtävät.
  • Kehittää näytteenkäsittely- ja analysointimenetelmiä Kemiallisen aseen kieltosopimuksessa mainituille yhdisteille.
  • Kouluttaa kehittyvien maiden tutkijoille Kemiallisen aseen kieltosopimuksen keskeinen sisältö, valvonta ja kiellettyjen yhdisteiden tunnistaminen erilaisista näytematriiseista.
  • Avustaa kansainvälistä kemiallisen aseen kieltöjärjestöä (OPCW) sekä Yhdistyneitä kansakuntia (YK).