Kumppanit

VERIFIN on aktiivisesti osallistunut sekä OPCW:n että muiden maiden ja kansainvälisten järjestöjen työhön kemiallisten aseiden riisuntaan ja kieltosopimukseen liittyvien aineiden tutkimiseen liittyvissä osa-alueissa.

Kansainvälinen Kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontajärjestö (OPCW) toteuttaa kieltopimusta ja sen valvontaa. Valvontajärjestön tekninen sihteeristö kokoaa jäsenmaiden kemikaali-ilmoitukset ja järjestää tarvittaessa ilmoitettuihin tuotantolaitoksiin kieltosopimuksen mukaisia tarkastuksia.

VERIFIN ja CW-projekti ovat aina omistautuneet kemiallisten taisteluaineiden hävittämiseen. VERIFIN on tukenut valvontajärjestön työtä osallistumalla OPCW:n järjestämiin konferensseihin sekä toimikuntiin. Toimintaa on harjoitettu monella osa-alueella vuosien ajan, kuten kehittämällä analyysimenetelmiä eri käyttötarkoituksiin, kehittämällä ja ylläpitämällä OPCW:n analyysitietokantaa, kouluttamalla OPCW:n asetarkastajia, evaluoimalla OPCW:n järjestämiä luotettavuuskokeita sekä järjestämällä erilaisia työpajoja.

FINAS-akkreditoinitpalvelu on Suomen kansallinen akkreditointielin. FINAS akkreditoi eli toteaa päteväksi laboratorioita, sertifiointielimiä, tarkastuslaitoksia, vertailumittausten järjestäjiä sekä ympäristö- ja päästökauppatodentajia. VERIFIN on ollut FINASin akkreditoima laboratorio vuodesta 1996 lähtien.

VERIFIN on tehyt yhteistyötä Spiezin laboratorion (Sveitsi) kanssa yli 25 vuotta. Yhteistyössä kehitetään menetelmiä kemiallisten taisteluaineiden ja niiden hajoamistuotteiden analysoimiseksi erilaisista ympäristönäytteistä ja jäteliuoksista. Menetelmänkehityksen tulokset raportoidaan vuosittain Spiezin laboratoriolle. Yhteistyöhön sisältyy myös monipuolinen laboratorioiden välinen tiedonvaihto.