Valtiotieteilijöiden blogikirjoituksia

Löydät tästä joitakin valtiotieteilijöiden omia sekä yhteistyökumppaneidemme blogeja, joissa käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Seuraa meitä, jotta tiedät mistä puhutaan!

Palkittu Politiikasta.fi on Valtiotieteellisen yhdistyksen verkkolehti, jonka tehtävänä on yhteiskuntatieteiden, erityisesti politiikan tutkimuksen, yleistajuistaminen.

Professori Sakari Heikkisen blogi, jossa hän pohtii ajankohtaisia taloudellisia ilmiöitä historiallisesta ja historiallisia ilmiöitä ajankohtaisesta näkökulmasta.

Professori Esa Väliverrosen ja hänen tamperelaisen kollegansa Janne Seppäsen blogi ajankohtaisista mediassa esiin nousevista aiheista. Blogi  pohjautuu heidän julkaisemaan kirjaan Mediayhteiskunta.

Professori ja Eurooppatutkimuksen verkoston johtaja Juhana Aunesluoman ajankohtaisia asioita käsittelevä blogi

Tutkija Tuomas Malisen ajankohtaisia talousasioita käsittelevä blogi Huffington postissa.

Tutkija Petro Poutasen viestintään, organisaatioviestintään, mediaan ja myös laajemmin suomalaiseen yhteiskuntaan ja tiedepolitiikkaan kytkeytyvää blogi.

Kansantaloustieteen professori Vesa Kanniainen ottaa kantaa ajankohtaisiin yhteiskunnan ja talouden asioihin Uuden Suomen blogissaan.

Sosiaalipsykologian apulaisprofessori Nelli Hankosen ajatuksia käyttäytymisen muutoksesta ja hyvinvoinnin edistämisestä.

Viestinnän tutkija Janne Matikaisen blogissa on tarkoitus ihmetellä maailman menoa, varsinkin verkkomaailman.

Maailman politiikan professori Heikki Patomäen blogi, jossa hän kirjoittaa ajankohtaisista politiikkaan liittyvistä aiheista.

Työelämän tutkija kirjoittelee ajankohtaisista asioista ja tutkimusaiheistaan.

Blogi, jossa väitöskirjatutkija Sophy Bergenheim käsittelee sekä ajankohtaisia yhteiskuntapoliittisia aiheita että poliittisen historian tutkimukseensa liittyviä juttuja.

Vuonna 2011 perustettu kansainvälisen politiikan ilmiöitä sekä suomalaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä sitoutumaton verkkolehti. Sen sisällöntuotannosta vastaa 66 eri ulkopolitiikan ja kansainvälisten suhteiden osa-alueiden asiantuntijaa.

Tiedekunnan tieteenalat, tutkimusryhmät ja verkostot pitävät tutkimukseensa ja ajankohtaisiin asioihin perustuvia omia blogeja. Tässä koottuna niistä joitakin. 

Sosiaali- ja kulttuuriantropologien oma blogi, jota ylläpitävät oppiaineen työntekijät, jatko-opiskelijat ja opiskelijat – sekä entiset että nykyiset.

Research group, located in Social Psychology, carries out scientific research on behaviour change, particularly its psychological and social aspects. Our group is interested in understanding behaviours related to wellbeing and health, change processes and dynamics in interventions, and research methodologies in complex interventions.

BIBU eli Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -tutkimushanke selvittää, kuinka globaalit muutokset – talouden rakennemuutos, kaupungistuminen ja muuttoliike – muuttavat kansalaisten toimintakykyä, poliittisia tunteita ja intressejä sekä sitä kuinka poliittinen päätöksenteko vastaa näihin muutoksiin. Monitieteisessä konsortiossa on mukana politiikan, psykologian, sosiaalipolitiikan, sosiologian, taloustieteen ja viestinnän tutkijoita.

Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hankkeen foorumi.

Verkkotutkimuksen blogi, jossa kirjoittajina valtsikalaisia, HIITin väkeä ja entisiä valtsikalaisia kaikista verkkotutkimuksen teemoista.

Maailma rasisminvastaisten tutkijoiden silmin. Rasisminvastaisen tutkijaverkosto RASTERin blogi.

Tutkimusprojektin blogi.

Tutkimuksen innoittamia kirjoituksia perhe- ja läheissuhteista 2000-luvun Suomessa. Perhesosiologien pitämä kollektiivinen blogi, jossa mukana useampia valtiotieteellisen tutkijoita.

Populismin valtavirtaistuminen (POVA) tutkii erilaisia muotoja, joilla populismi valtavirtaistuu 2000-luvun Euroopassa ja Amerikassa. Projektissa tehdään vertailevaa analyysia ja erilaisia tapaustutkimuksia.

researcher N. Emrah Aydınonat´s blog on Economic models.

Tutkija Melisa Stevanovicin ja professori Camilla Lindholmin blogi. Keskustelunanalyysi tarkastelee sosiaalisen vuorovaikutuksen perusilmiöitä, resursseja ja haasteita. Blogi kokoaa artikkeleita aiheesta.