Mitä tiedämme terrorismista

Leena Malkki / Otava 2020

Teos on ehdolla Kanava-tietokirjapalkinnon saajaksi ja oli myös tietokirjallisuuden Finlandia ehdokkaana!

Terrorismista on väitetty paljon, mutta mitä siitä oikeasti tiedetään? Terrorismia voidaan tutkia kuin mitä tahansa ihmisen toimintaa. Tulokset asettavat kyseenalaiseksi monia länsimaisia uskomuksia ja myyttejä terrorismista. Tutkimustieto auttaa myös ymmärtämään tätä väkivaltaista ilmiötä kohuotsikoita syvällisemmin sekä asettamaan terrorismista käytävän nykykeskustelun osaksi pidempää kehitystä. Teoksessa käsitellään niin terrorismin historiaa kuin nykytilaa ja tulevaisuuttakin. Kirjassa perehdytään myös moniin päivänpolttaviin aiheisiin, kuten Syyriaan ja Irakiin lähteneisiin ISIS-vapaaehtoisiin.

Saatavilla: https://otava.fi/kirjat/mita-tiedamme-terrorismista-tyonimi/ 

Valter Juvelius ja Kadonneen arkin metsästys

Timo R. Stewart / Gaudeamus 2020

Teos oli ehdolla vuoden 2020 Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi!

Vuonna 1911 salaperäiset kaivaukset Jerusalemissa päättyvät suureen mellakkaan ja kansainväliseen mediakohuun. Kaiken tomun ja myllerryksen keskellä seisoo suomalainen runoilija ja maanmittari Valter Juvelius (1865–1922). Kuka Juvelius oikein on, ja miten hän on tilanteeseen päätynyt?

Juvelius oli retkikuntineen paikalla etsimässä Vanhassa testamentissa mainittua kuuluisaa liitonarkkia. Siinä kerrottiin olevan kaksi kivitaulua, jotka sisälsivät Jumalan Moosekselle antaman lain ja käskyt. Juvelius uskoi löytäneensä salakirjoituksen, joka paljasti Jerusalemin temppelin aarteiden kätköpaikan.

Uskomattomassa tosielämän seikkailutarinassa Valter Juvelius ja kadonneen arkin metsästys matkataan suomalaisrunoilijan aarrejahdin vaiheisiin. Mikä oli salakirjoituksen rooli liitonarkin metsästyksessä? Kuinka Juvelius onnistui saamaan rahoituksen kaivauksilleen? Miksi retkikunta pyrki toimimaan niin salamyhkäisesti? 

Juveliuksen huima tarina avaa myös, millä tavoin tieteen rajat on aiemmin hahmotettu ja miten käsitykset mahdollisen ja mahdottoman rajoista ovat historian saatossa muuttuneet. Jerusalemiin ja Temppelivuoren alueeseen liittyvät jännitteet sen sijaan ovat yhä hyvin samankaltaisia kuin 1900-luvun alussa.

Saatavilla: https://www.adlibris.com/fi/kirja/valter-juvelius-ja-kadonneen-arkin-metsastys-9789523450967?campaignId=4c9cfcec-8107-4eb8-a60a-58c3bfdef09d

Maailmanpoliittinen kansalliskävely

Teivo Teivainen / 2017

Tapaa kirjailija Zoomissa 26.11. klo 15:00 alkavassa sessiossa nimeltä Suomalainen yhteiskunta

Professori Teivo Teivainen pohtii uudessa kirjassaan Maailmanpoliittinen kansalliskävely vapauden ulottuvuuksia ja nationalismin varjopuolia. Eloisa kirja on paitsi johdatus Suomen symboleihin ja itsenäisen kansakunnan merkityksiin myös matkaopas Helsinkiin. Maailmanpolitiikka ei asu vain diplomaattien neuvottelupöydissä – sen voi löytää myös pienellä kävelyretkellä.

Teivaisen kävely käynnistyy Tähtitorninmäeltä. Haaksirikkoiset-patsas huutaa apua lännestä, ja esiin nousee kysymyksiä Lippulaulun siniristijihadismista. Seuraavalla etapilla Teivainen kysyy, mitä maanpuolustuksellista hyötyä on hakaristin käytöstä ilmavoimien tunnuksena. Matkalla tulee vastaan yllättäviä keskustelukumppaneita. Sofiankadulla Teivainen pohtii venäläisyyttä Suomessa ja ehdottaa kyrillisten aakkosten opettamista kouluissa. Hän kertoo, miten tekoäly pelastaa suomen kielen ja narauttaa Rautatieasemalla etniseen profilointiin syyllistyneen poliisin.

Kävely johtaa käsittelemään myös saamelaiskysymystä ja suomalaista sellukolonialismia sekä pohtimaan, mitä Suomi voisi oppia muusta maailmasta. Kävelyn varrella aikoinaan rasismista tuomittu baarien suuromistaja Jouni Lanamäki avautuu aatteestaan ensi kertaa yli 20 vuoteen.

Kirja nostaa esiin kiperiä kysymyksiä kansaedustaja Ozan Yanarin kohtaamasta rasismista eduskunnan sisällä. Teivainen esittää myös ehdotuksen siitä, miten presidentin syntyperävaatimuksen voisi määritellä uudestaan.

Saatavilla: https://kauppa.intokustannus.fi/kirja/maailmanpoliittinen-kansalliskavely/

Inflyttad från Sverige: en studie av rikssvenska erfarenheter i Helsingfors

Östen Wahlbeck / 2015

Antalet svenska medborgare som flyttar till Finland har stadigt ökat. Inflyttad från Sverige förklarar dynamiken i den nya svenska migrationen till Finland. Inflyttares erfarenheter analyseras med hjälp av teorier inom migrations- och etnicitetsforskningen. I boken presenteras en intervjustudie med svenska medborgare bosatta i Helsingfors. I fokus för studien står erfarenheter av sociala integrationsprocesser och etniska gränsdragningar i en lokal kontext.

I Helsingfors utgör svenskspråkiga en språkminoritet. Analysen ger en förståelse för hur svenskar positionerar och orienterar sig i denna nya sociala och språkliga kontext. Boken är ett unikt bidrag till både invandringsforskningen i Finland och forskningen om utvandring från Sverige.

Ke­hityk­sen tutkimus

Juhani Koponen ja työryhmä / Gaudeamus 2016

Tämä kirja kysyy miksi maailman eri osien asukkailla on niin erilaiset elinolot ja –ehdot ja kuinka niihin voidaan yrittää vaikuttaa. Se argumentoi, että maailman jakautuminen vauraampaan ’pohjoiseen’ ja köyhempään ’etelään’ sekä-siitä seuraava elintason ja mahdollisuuksien epätasa-arvo on keskeinen globaali ongelma ja samalla monen muun ongelman alkusyy. Kirja selvittää miten kehityksen tutkimuksessa on pyritty ymmärtämään ja selittämään sitä mistä kansainvälinen ja kansojen sisäinen eriarvoisuus juontuu ja kuinka siihen on kehityspolitiikassa ja globaalissa hallinnassa puututtu.

Teoksessa käsitellään kehityksen tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, suuntauksia ja periaatteita sekä kehityksen eri selitysmalleja. Siinä pohditaan globaalin eriarvoisuuden syntyä sekä kehittyvämpien ja köyhempien maiden asemaa maailmantaloudessa. Erikseen tarkastellaan väestökysymyksiä, sukupuolen merkityksiä, ympäristönmuutosta ja kestävää kehitystä, konfliktien ja kehityksen yhteenkietoutumista, maaseudun asukkaiden selviytymisstrategioita sekä kaupungistumista. .

Teos sopii kaikille suurista globaaleista kysymyksistä kiinnostuneille niin aihepiiriin tutustumiseen kuin perusteellisempaankin opiskeluun ja toimii myös hakuteoksena kehityksen ongelmista ja mahdollisuuksista sekä niiden tutkimuksesta.

Saatavilla: https://www.gaudeamus.fi/kehityksentutkimus/

International Relations Narratives: Plotting World Politics

Riikka Kuusisto / Routledge 2020

Tapaa kirjailija Zoomissa 26.11. klo 14 alkavassa sessiossa nimeltä Transnational phenomena (sessio on englanniksi)

Kirja tarjoaa innovatiivisen lähestymistavan kansainvälisten suhteiden / maailmanpolitiikan tutkimukseen analysoimalla 12 alan teoreettista kontribuutiota keskenään kilpailevina tarinoina. Kuusisto osoittaa, kuinka tärkeä rooli tarinankerronnalla inhimillisessä toiminnassa on, ja perehtyy narratiiveihin kausaalisen selittämisen mekanismeina yhteiskuntatieteissä. Hän tarkastelee alan keskeisiä teoksia jakamalla ne neljän juonikaavan edustajiksi: sankaritarinoiksi, tragedioiksi, komedioiksi ja satiireiksi. Kirja on kirjoitettu niin asiantuntijayleisölle kuin kansainvälisen politiikan tutkimuksesta vasta kiinnostuneille lukijoille.  Se toimii sekä kentän itsenäisenä, vaihtoehtoisena esittelynä että perinteisemmän oppikirjan tukena. Kansainvälisen politiikan tutkijoille se antaa omaehtoisen analyyttisen viitekehyksen, tuoreen luennan joistakin alan klassikkoteksteistä ja mahdollisesti uusia ideoita opetusta varten. Tarinoiden tutkijoille se valottaa maailmanpolitiikasta kerrottavien tarinoiden logiikkaa.

Saatavilla: https://www.routledge.com/International-Relations-Narratives-Plotting-World-Politics/Kuusisto/p/book/9780367027995

Book Fair 2020

Hyödynnä -30% alennus koodilla IRN30 verkkokaupan kassalla.

The History and Politics of Free Movement within the European Union: European Borders of Justice

Saila Heinikoski / Bloomsbury Academic 2020

Tapaa kirjailija Zoomissa 26.11. klo 15 alkavassa sessiossa nimeltä Transnational phenomena (sessio on englanniksi)

Oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen pidetään jokaisen EU-kansalaisen perusoikeutena, ja EU-kansalaiset myös arvostavat eniten juuri kyseistä EU-kansalaisoikeuttaan. Tässä teoksessa tarkastellaan sitä, miten vapaa liikkuvuus oikeutetaan ja miten sitä kritisoidaan eurooppalaisten poliitikkojen puheissa marraskuusta 2004 kesäkuuhun 2016. Analyysissa tutkitaan kuuden merkittävän EU-maan (Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Italia, Espanja ja Romania) valtionpäämiesten ja sisäministerien vapaata liikkuvuutta koskevia lausumia. Valtionjohdon lisäksi tutkimuksessa analysoidaan vapaasta liikkuvuudesta vastaavien EU-komissaarien puheita. Tutkimuksessa luodaan uusi käsitteellinen viitekehys poliittisten diskurssien analysointiin, ja maiden nykydiskursseja peilataan myös niiden muuttoliikehistorian valossa. Poliittisia diskursseja koskevien tulosten lisäksi teos avaa vapaan liikkuvuuden problematiikkaa, sen sisäpiiriläisiä ja ulkopuolelle jääviä. Eri liikkujaryhmiin suhtaudutaan eri tavalla eri maissa ja politiikan eri laidoilla. Tutkimuksessa osoitetaan, että EU:n ulkopuolelta tulevat kuvataan säännönmukaisesti uhkaavampina ja vähemmän oikeutettuina vapaaseen liikkuvuuteen.

Saatavilla: https://www.bloomsbury.com/uk/the-history-and-politics-of-free-movement-...