Johdatus sosiaalipsykologiaan

Klaus Helkama & työryhmä / Edita 2020

Kirja on sosiaalipsykologian kenttää esittelevä johdantoteos, joka pyrkii myös kehittämään ja vakiinnuttamaan suomenkielistä terminologiaa, kertomaan lukijalle, miten de te fabula narratur, eli miten aiheet liittyvät hänen arkeensa, ja sosiaalistamaan häntä kotimaiseen sosiaalipsykologiseen perinteeseen. Sosiaalinen kehitys, arvot, persoonallisuus ja ryhmien väliset suhteet saavat siten enemmän tilaa kuin tavanomaisessa anglosaksisessa oppikirjassa. Teos esittelee sekä kokeellista ja kvantitatiivista että laadullista tutkimusta. Historiallista taustaa lukijalle antaa joukkoilmiöitä käsittelevä luku, joka yleensä nykyisistä johdantokirjoista puuttuu.

Alun perin 1998 ilmestynyt kirja on vuosien varrella jatkuvasti ajantasaistunut sisällöltään.  Se on ilmestynyt ruotsiksi Liberin kustantamana vuosina 2000 ja (uudistettuna laitoksena) 2017. Myös alkuperäinen helsinkiläinen kolmen tekijän ryhmä on laajentunut niin, että nykyinen johdatus on  yhdeksän kahta sukupolvea edustavan helsinkiläisen ja tamperelaisen tutkijan yhteistyötä.

Saatavilla:  https://shop.edita.fi/tuote/johdatus-sosiaalipsykologiaan-2 

Conceptualising Demand - A Distinctive Approach to Consumtion and Practice

Jenny Rinkinen, Elizabeth Shove ja Greg Marsden / Routledge 2020

Tässä kirjassa tarkastellaan kysyntään liittyviä perustavanlaatuisia kysymyksiä: kuinka kysyntä rakentuu, miten se muuttuu ja miten sitä voitaisiin ohjata?

Kirja keskittyy seuraavaan viiteen väittämään: kysyntä on peräisin sosiaalisista käytännöistä; kysyntää luodaan, siihen ei pelkästään vastata; kysyntä on materiaalisesti juurtunutta ja ajallisesti levittäytynyttä; ja sitä voidaan muokata erilaisilla poliittisilla keinoilla. Kirja yhdistää kulutussosiologian, tieteen ja teknologian tutkimuksen, politiikantutkimuksen ja käytäntöteorioiden käsitteitä ja käsittelee kysyntää erilaisten empiiristen tapausten avulla. Näihin kuuluu mm. jääkaapin yleistyminen, nettiostosten kehittyminen ja energiaa vaativien palvelujen muutos.

Tämä innovatiivinen kirja pureutuu syvälle kysynnän ideaan – käsitteeseen, joka usein nähdään olevan itsestäänselvyys ja joka toisaalta on ratkaiseva kysymys energiasta, liikkumisesta, ilmastonmuutoksesta ja kulutuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden ja opiskelijoiden kesken.

Saatavilla: 

https://www.adlibris.com/fi/kirja/conceptualising-demand-9780367465025

https://www.routledge.com/Conceptualising-Demand-A-Distinctive-Approach-...