Valtaan ja vastavirtaan - kirja valtsikan vaiheista

Keväällä 1945 perustettu Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta täyttää vuonna 2020 ansiokkaat 75 vuotta. Mikä olisikaan parempi tapa juhlistaa tätä pitkää taivalta kuin koota tiedekunnan moninaiset vaiheet yksiin kansiin. Jukka Kortin kirjoittama historiateos ”Valtaan ja vastavirtaan. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 75 vuotta” käsittelee laajaan tutkimusaineistoon perustuen tiedekunnan suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan erilaisina ajanjaksoina. Teos avaa niitä moninaisia tapoja, joilla tiedekunta on ollut yhteiskunnallisessa muutoksessa mukana ja ajoittain jopa sen ohjaksissa. Teoksessa pohditaan valtiotieteellisen tiedekunnan merkitystä yhteiskuntakriittisenä toimijana ja kasvattajana.  Keskeisiä teemoja ovat myös yhteiskunnallisen tutkimuksen ja taloudellisten tavoitteiden välinen jännitteinen suhde sekä tiedekunnan rooli osana (hyvinvointi)valtion rakentamista ja yleistä poliittista liikehdintää.

Teos on saatavilla Suomalaisen kirjallisuuden seuran verkkokaupassa.

Historiateoksen virallinen julkistaminen tapahtuu tiedekunnan 75-vuotisjuhlatilaisuuden yhteydessä 3.9.2020. Juhlatilaisuutta pääsee seuraamaan verkkovälitteisesti. Katso lisätietoja Facebook-tapahtumasta.

Lue myös Jukka Kortin kirjoittama artikkeli Valtiotieteet tiedepolitiikan kohteena ja tekijänä Tieteessä tapahtuu -lehdestä.

Jukka Kortti on yhteiskuntahistorioitsija, jonka erityisaloihin kuuluu sivistyshistoria. Lue Kortin haastattelu teoksen tiimoilta.

Valtaan ja vastavirtaan kirjan kansikuva