Sosiaalityö

Sosiaalityö Nathan Anderson

Sosiaalityön tieteenala tutkii ihmisten hyvinvointia ja siihen vaikuttamista. Sosiaalityön tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita yhteiskunnallisista olosuhteista, joissa yksilöt ja yhteisöt toimivat.  Huomio kiinnittyy erityisesti yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen sekä niiden toteutumiseen ihmisten arkielämässä. Tutkimuksen kohteena ovat ihmisten toiminnan ja jokapäiväisen selviytymisen edellytykset, arkielämän jatkuvuudet ja katkokset sekä sosiaalialan ammatit ja instituutiot. 

Helsingin yliopiston sosiaalityön tieteenalan tutkimustoiminta kohdentuu yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin ilmiöihin ja niiden taustoihin. Tutkimusteemoja ovat muun muassa hyvinvointi elämänkulun eri vaiheissa, relationaalisuus ja yhteisöjen toiminta sekä sosiaaliset ongelmat ja arkielämän haasteet.

Helsingin yliopiston sosiaalityön tieteenalan erityinen vahvuusalue on käytäntötutkimus, jossa sosiaalipalvelujen kehittäminen, uuden tiedon tuottaminen ja akateeminen opetus kietoutuvat yhteen. Käytäntötutkimus tuottaa yhteiskuntaa ja sosiaalialan käytännön työtä palvelevaa tietoa ja menetelmällistä osaamista siten, että tutkimusprosessin eri vaiheet rakennetaan innovatiiviselle tietoperustalle ja toteutetaan yhteistoiminnassa akateemisten tutkijoiden ja käytännön toimijoiden kesken.

Ajankohtaisia tutkimusteemoja ovat mm. sote-uudistus ja sen vaikutukset, siirtolaisuuteen, muuttoliikkeisiin ja ylirajaisuuteen liittyvät kysymykset sosiaalityössä, lasten ja perheiden palvelujen toimivuus sekä vanhusten syrjäytyminen.

Lisätietoa tutkimuksesta ja apurahatutkijoista löydät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista.

Tieteenalavastaava: professori Maritta Törrönen

 

Sosiaalityön tieteenalan tutkijat toimivat useissa tutkimushankkeissa. Tieteenalan kaikki tutkimushankkeet löydät tutkimusportaalista. Sieltä löytyvät löytyvät myös henkilöstön julkaisut.

 • Koti kohtaamispaikkana – Lastensuojelun avohuollon kotikäyntikäytännöt ja niiden merkitys Suomessa ja Englannissa (KoLa) (alk. 2020–)
  • Tutkimusryhmä: Riitta Vornanen, Maritta Törrönen, Janissa Miettinen, Sisko Piippo, Aino Kääriäinen, Matilda Wrede-Jäntti ja Tarja Juvonen
 • Taide! Kaunokirjallisuus sosiaalityön opetuksessa (alk. 2019)
  • Tutkimusryhmä: Eveliina Heino, Maria Tapola-Haapala, Laura Tarkiainen & Hanna Kara
 • Teorian ja käytännön yhteys ammatillisen osaamisen kehittymisessä (KäyTe) (2015– )
  • Tutkijat: Aino Kääriäinen ja Heidi Muurinen
 • Terveyssosiaalityö näkyväksi -tutkimushanke (2018–2020): Vertaileva tutkimus terveyssosiaalityöstä Suomessa ja Australian Victorian osavaltiossa.
  • Tutkimusryhmä: Mirja Satka (HY), Laura Yliruka ja Jenika Heinonen (Heikki Waris -instituutti, Socca, HUS), Anna Metteri (Tampereen yliopisto), Lynette Joubert (University of Melbourne).
  • Rahoitus: VTR-rahoitus; Heikki Waris -instituutti.
 • Tutkimus ikääntyneiden miesten yhteisöllisyydestä tehdaspaikkakunnalla
  • Tutkija: Marjaana Seppänen

  Sosiaalityön tieteenalan keskeisiä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen rakenteita ovat Heikki Waris -instituutti ja Matilda Wrede -instituutti sekä pääkaupunkiseudun Praksis-verkosto, joissa Helsingin yliopisto toimii yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien, HUS:n, sosiaalialan osaamiskeskusten ja kansalaisjärjestöjen kuten Kalliolan Setlementin ja Osallisuuden aika ry:n kanssa. Tärkeitä tutkimuksen ja kehittämisen  yhteistyötahoja ovat myös THL, Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskukset ja FSKC.

  Sosiaalityön posti- ja käyntiosoite

  PL 54 (Unioninkatu 37)
  00014 Helsingin yliopisto

  Tietoa medialle

  Viestinnän yhteystiedot