Johto

Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekunnassa on myös neljä varadekaania, joilla on kullakin oma erityisalue johdettavanaan. Tiedekunnan tutkimusyksiköt, tieteenalat ja koulutusohjelmat muodostavat hallinnolliset linjat.

Dekaani Marjaana Seppänen
sosiaalityön professori 

Dekaani valvoo tiedekunnan toimintaa sekä vastaa tiedekunnan yleisestä toiminnasta, henkilöstöhallinnosta ja sen toteutumisesta yliopiston henkilöstöpolitiikan mukaisesti sekä tiedekunnan taloudesta.

Yhteystiedot:
puh. 0294124586
sähköposti: marjaana.seppanen@helsinki.fi