Valtiotieteellisen koulutusohjelmat

Valtiotieteellinen tiedekunta toimii vastuutiedekuntana neljässä kotimaisessa kandi- ja maisteriohjelmassa, neljässä englanninkielisessä ja yhdessä ruotsinkielisessä maisteriohjelmassa. Koulutusohjelmien opetus perustuu pääosin tiedekunnan tieteenalojen tutkimukseen. Koulutusohjelmista ja hakemisesta löytyy lisätietoa Opintopolustayliopiston sivuilta ja koulutusohjelmahausta.

Koulutusohjelmahaun kautta löytyvästä koulutusohjelman kuvauksesta löydät kaikki hakemiseen tarvittavan tiedon ja koulutusohjelmien omilla sivuilla voit tutustua tarkemmin toimintaan.

Tiedekunta tarjoaa koulutusta tohtorintutkintoon kolmessa eri tohtoriohjelmassa, jotka löytyvät humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun (HYMY) alta. Tohtorikoulutuksesta ja humanistis-yhteiskuntatieteellisistä tutkijakouluista löydät lisää tietoa yliopiston ja tiedekunnan sivuilta.

Löydät kaikki Helsingin yliopiston koulutusohjelmat ja niiden hakutiedot koulutustarjonnastamme.

Politiikan ja viestinnän kandiohjelman esittely

Sosiaalitieteet_Landari_esittelyvideo_valtsika

Taloustieteen kandiohjelman esittely

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman video