Opiskelu valtiotieteellisessä

Suurin osa valtiotieteen tutkinto-opinnoista muodostuu oman koulutusohjelmasi opinnoista. Oman koulutusohjelmasi opintojen lisäksi voit suorittaa muiden tieteenalojen opintoja. Maisterin tutkinnon päätteeksi kirjoitat pro gradu –tutkielman kun taas kandidaatin työ päättää kandiopinnot.

Yliopisto-opinnot suoritetaan koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaisesti, joka sisältää oman koulutusohjelman tieteenalojen opintoja, työelämäopintoja ja vapaavalintaisia muiden tieteenalojen opintoja. Sinulla on mahdollisuus itse vaikuttaa paljonkin opintojesi sisältöön, kun valitset oppiaineita ja suunnittelet opintojasi itsenäisesti.  Voit myös lähteä ulkomaille vaihto-oppilaaksi ja suorittaa osan tutkinnostasi siellä. Helsingin yliopisto tarjoaa laajan valikoiman vaihtokohteita. Saat koko opintojesi ajan ohjausta ja tukea valintoihisi ja opintojesi suunnitteluun opintopalveluista ja opettajilta.

Opiskelutavat vaihtelevat opetukseen osallistumisesta tehtävien tekemiseen ja kirjallisuuteen pohjautuviin tentteihin sekä itsenäisiin kirjallisiin töihin eli esseisiin. Yliopiston sivuilla on kerrottu tutkinnoista tarkemmin.

Opetussuunnitelmiin ja opetustarjontaan voit tutustua WebOodissa.  Yliopiston sivuille on koottu tietoa erilaisista vaihtoehdoista tutkinnon suorittamiseksi. Lisäksi kannattaa tutustua yliopiston opintojen suunnittelu -sivuun. Opiskelijalle suunnatut ohjeet ja tarkemmat tiedot opiskelusta löytyvät opiskelijan ohjeet -sivustolta. Samalta sivulta voit myös selailla tarkempaa tietoa opinnoista ja opiskelusta koulutusohjelmittain. Sivusto on pääasiallisesti tarkoitettu opiskelijoille, mutta sitä voi selailla halutessaan myös mahdolliset hakijat.

Tutustu yliopiston kaikkiin koulutusohjelmiin koulutustarjonnan hakusivuilla tai tarkastele valtiotieteellisen tiedekunnan koordinoimia ohjelmia.