Suomen molekyylilääketieteen instituutin uudeksi johtajaksi akatemiaprofessori Jaakko Kaprio

Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) johtajan tehtävään on valittu 1.10.2015 alkaen akatemiaprofessori, LKT Jaakko Kaprio. Kaprio on vuodesta 2001 lähtien toiminut Helsingin yliopiston Kansanterveystieteen laitoksen professorina sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessorina.

Jaakko Kaprio on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 1976 ja lääketieteen tohtorin tutkinnon vuonna 1984 Helsingin yliopistossa. Hän on työskennellyt tutkijana Yhdysvalloissa useampaan otteeseen. Vuosina 2007-2011 hän johti Suomen Akatemian rahoittaman monitekijäisten sairauksien genetiikan huippuyksikköä. Vuodesta 2013 alkaen Kaprio on ollut Suomen Akatemian akatemiaprofessorin tehtävässä.

Jaakko Kaprio

Kuva: Veikko Somerpuro

Erityisen tunnettu Jaakko Kaprio on suomalaisiin kaksosiin kohdistuvasta tutkimuksesta. Hän on ollut avainasemassa useiden Helsingin yliopiston kaksoskohorttien keräämisessä ja kaksosiin kohdistuvien seurantatutkimusten suunnittelussa ja toteutuksessa.  Kaprion ominta tutkimusalaa on geneettinen epidemiologia. Hän on erityisen kiinnostunut erilaisten riippuvuuksien, kuten nikotiiniriippuvuuden, sekä ylipainoisuuden syistä. Kaksostutkimusten avulla  Kaprio tutkimusryhmineen on pystynyt selvittämään ymäpäristötekijöiden ja geneettisen alttiuden osuutta riippuvuuksien kehittymiseen ja mm. tunnistanut useita tupakointiin liittyviä geenejä.

Kaprio seuraa FIMMn johtajan tehtävässä professori Olli Kallioniemeä, joka siirtyy Ruotsin Science for Life –laboratorion johtajaksi. Kallioniemi kuitenkin jatkaa tutkimustoimintaansa myös FIMMissä/Helsingin yliopistossa.

"On suuri kunnia päästä johtamaan FIMMiä, joka on lyhyessä ajassa professori Kallioniemen johdolla noussut erittäin korkeatasoiseksi ja kansainvälisesti tunnustetuksi tutkimuslaitokseksi", totesi Jaakko Kaprio.

Professori Aarno Palotien mukaan Jaakko Kaprion tutkimushankkeet täydentävät erinomaisesti FIMMin ihmisgenomiikan alan tutkimusosaamista.

On upeaa saada instituuttia johtamaan poikkeuksellisen hyvin meritoitunut tutkija, jolla on laaja kansainvälinen visio ja tutkimusala, joka on osa FIMMin missiota, sanoi Palotie.

Päätös Jaakko Kaprion valitsemisesta FIMMin johtajan tehtävään oli helppo, sillä hänessä yhdistyvät kaikki toivomamme ominaisuudet – FIMMin toiminnan tunteminen, korkealaatuinen tutkimusosaaminen ja johtamiskokemus”, professori Risto Renkonen, FIMMn johtokunnan puheenjohtaja kommentoi.

 

Yhteystiedot:

Akatemiaprofessori Jaakko Kaprio, Puh. 050-415 1282, Sähköposti: jaakko.kaprio at helsinki.fi