Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen lääketieteellisessä tiedekunnassa

13.3.2020
Sivua päivitetty viimeksi 17.3.2021 | Helsingin yliopistolle julistettiin poikkeustilanne 12.3.2020 illalla koronavirustilanteen takia. Päivitämme tähän uutiseen tietoa poikkeustilanteen käytännön järjestelyistä lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Viimeisin tieto Helsingin yliopiston koronavirustilanteesta ja -ohjeista päivittyy aina tänne: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Tälle lääketieteellisen tiedekunnan sivulle päivitetään vain tarkennettuja lisäohjeita lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, henkilökunnalle ja vierailijoille. Sivun sisältöä päivitetty viimeksi 17.3.2021 (Opetus kevätlulukaudella 2021: kohta hammaslääketieteen taitopajaopetus. Päivitetty 11.3. Opetuksen suunnittelun linjaukset lääketieteellisessä tiedekunnassa syyslukukaudelle 2021)

LTDK tilannekeskuksen yleisohjeet:

 • Kotonatilanteen vaikeutuessa muistutamme: älä tule sairaana tai hengitystieoireisena kampukselle. Flunssaoireissa tulee pysyä kotona. (Lue lisää HY:n koronaohjeista kohdasta: Sairastaminen, työterveys, karanteeni)
 • Käytä maskia ja huolehdi turvaväleistä. Toimi kuten olisit itse tai että vastaantulija olisi koronapositiivinen.
 • Tiedekunnassa ilmenneistä altistumisista ei tiedoteta.

Viimeisin tieto Helsingin yliopiston koronaohjeista päivittyy aina tänne: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Tilat

Yliopiston tilat suljetaan 30.11.2020 alkaen. Lisää tietoa HY:n koronaohjesivulta kohdasta: Yliopiston tilat. 

Biomedicumiin avattu HUS Diagnostiikkakeskuksen koronanäytteenottopiste 30.10.

Koronabotti ja Koronavilkku

Koronabotti.hus.fi Koronavilkku.fi

Kasvomaskit

Yliopiston tiloissa käytetään aina maskia, paitsi jos olet tilassa yksin. Altistumisten välttämiseksi noudatetaan aina myös tilanteen mahdollistamaa riittävää etäisyyttä.

Lue HY:n kasvomaskisuositus kokonaisuudessaan yliopiston koronavirustilannesivulta (kohdasta Kasvomaskisuositus). 

Lääketieteellinen tiedekunta on hankkinut kertakäyttöisiä kasvomaskeja opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön. Lisäksi tiedekunta on hankkinut kankaisia kasvomaskeja. Lääketieteellisen tiedekunnan jakamia kasvomaskeja käytetään HY:n kasvomaskisuosituksen mukaisesti. 

Mistä maskeja saa?

Opetustilanteissa tarvittavat maskit:

 • Maskien käytön tarpeellisuuden arvioi opintojakson vastuuopettaja.
 • Tarvittavat maskit jakaa opintojakson vastuuopettaja.

Työtehtävissä tarvittavat maskit:

 • Osastoille/ tutkimusohjelmille jaetaan maskeja, joita voi käyttää suositusten mukaisiin tilanteisiin. Osastot/tutkimusohjelmat ohjeistavat tarkemmin maskien jakamisesta. Maskien käyttötarkoitus ja määrä kuitataan haettaessa. Käyttöä seurataan lisätilaustarpeen arvioinnissa

Kliiniset harjoittelut sairaalassa

Harjoitteluissa noudatetaan harjoittelupaikan (kuten sairaalan tms.) omia turvallisuusohjeita ja välineitä. Näin ollen kaikissa kliinisissä opetustilanteissa tarvittavista maskeista vastaa sairaala.

Tilaisuudet ja tapahtumat 

Tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä syksyn 2020 tapahtumien suunnitteluun liittyvät viimeisimmät, ajantasaiset ohjeet löytyvät HY:n koronavirustilanne ohjesivuilta täältä

Matkustaminen ja vierailijat

Helsingin yliopisto ei suosittele matkustamista ulkomaille työasioissa. Päätökset matkustamisesta ulkomaille välttämättömien työtehtävien osalta tehdään lääketieteellisen tiedekunnan tilannekeskuksessa.

Hakemus tilannekeskukselle tulee tehdä hyvissä ajoin ennen suunniteltua työmatkaa. Hakemuksessa pyydetään antamaan selvitys työmatkan kohteesta ja matkustusajasta  ja perustelu matkan välttämättömyydestä. Hakemus lähetetään kirsi.rauhala@helsinki.fi

Viimeisimmät ohjeet löytyvät HY:n koronavirustilanne ohjesivuilta täältä

HUS hakee lisätyövoimaa koronatilanteen takia lisääntyneisiin toimintoihin

HUS hakee lisäresursseja HUS diagnostiikan laboratoriotoimintoihin sekä vuodeosasto-, tehohoito- ja päivystyspoliklinikkatyöskentelyyn. Osaamista tarvitaan erityisesti näytteenottoon sekä teho- ja leikkaussalihoidon, infektioiden hoidon ja happilisähoidon alueelta. Kohderyhmänä on laboratorio- ja hoitohenkilöstö, jolla on ammatillinen pätevyys tai opiskeluoikeus.

Jos sinulla on sopiva ammatillinen tausta ja pätevyys ja olet kiinnostunut siirtymään väliaikaisesti töihin HUS:iin, lähetä sähköpostia ja lyhyt esittely itsestäsi, työkokemuksestasi ja ammatillisesta pätevyydestäsi osoitteeseen rekrytointi@hus.fi . Kirjoita viestin otsikkokenttään: Lisäresurssi. HUS kartoittaa yhteydenottojen perusteella kohderyhmään sopivat henkilöt ja on heihin yhteydessä jatkoprosessin osalta. Myös kohderyhmään kuulumattomille lähetetään viestiä, jos he eivät tule valituksi.

Siinä tapauksessa, että Helsingin yliopiston työntekijä tulee valituksi HUS:in tehtäviin, tulee työntekijän sopia asiasta ensin oman esihenkilönsä kanssa ja sen jälkeen hakea palkatonta työstävapautusta SAPHR–järjestelmän kautta siksi ajaksi, kun työsopimus tehdään HUS:iin. Tarvittaessa lisätietoa saa oman yksikön HR-palveluista (lääketieteellinen tiedekunta: hr-ltdk@helsinki.fi)

Tutkimus

Uusin tieto HY koronaohjesivuilla: Tutkijalle

Lääketieteellisen tiedekunnan tilannekeskus muistuttaa uusien alkavien tutkimusprojektien ilmoittamisesta (linkki ilmoittamislomakkeeseen lähetetty henkilöstölle LTDK Koronatiedote -sähköpostissa 30.11.).

Erityisen tärkeää tutkimusryhmien on ylläpitää ryhmän osalta seurantaa henkilöstön paikallaolosta (esim. seurantaexcel).

Viimeisin tieto etätyöstä ja työskentelystä yliopiston tiloissa löytyy HY:n koronavirutilannesivulta täältä (kohdasta Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika)

Koronaviruksen vaikutukset tutkimusrahoitukseen

 • Lääketieteellisen tiedekunnan myöntämän tutkimusrahoituksen osalta on mahdollista neuvotella rahoituksen pidennystä yksilöllisesti neuvotellen.
 • Täydentävän rahoituksen projekteissa palkat menevät täydentävästä rahoituksesta riippumatta siitä pystytäänkö henkilölle osoittamaan etätyötehtäviä.
 • Yliopisto on kerännyt tietoja koronaviruksen vaikutuksista tutkimusrahoittajien toimintaan. Tämä tieto löytyy kootusti Flammasta

Opetus

Yliopistotason viimeisimmät, päivitetyt ohjeistukset opetuksen järjestämisestä kevätlukukaudella löytyvät HY:n koronavirustilannesivulta.  

Opiskelijan ohjeet -sivustolta löydät opiskelijoille tärkeää tietoa liittyen koronavirustilanteeseen. Sivua päivitetään sitä mukaan, kun uutta tietoa on saatavilla. 

Opetuksen järjestäminen lääketieteellisessä tiedekunnassa kevätlukukaudella 2021 (ohjeistuksia voidaan tarvittaessa päivittää) 

Rehtori on päättänyt kevätlukukauden 2021 opetuksen suunnittelun linjoista (13.10.2020, HY/2278/00.00.06.00/2020). Lääketieteellinen tiedekunta on tarkentanut opetuksen suunnittelun linjauksia 2.12.2020 tilannekeskuksen kokouksessa ja 27.1.2021 päättänyt tarkentaa kevään opetusjärjestelyjä seuraavalla tavalla.

Nämä ohjeet ovat voimassa lukuvuoden 2020-2021 loppuun asti. 

 • Kaikki luennot, seminaarit ja ryhmäopetukset järjestään etäopetuksena, poikkeuksena:  
  • Kliinisen vaiheen pienryhmäopetukset ja harjoittelut, jotka jatkuvat HUS:n ohjeiden mukaisesti. 
  • Potilasopetukset, laboratoriotyöt, taitopaja- ja simulaatio-opetukset sekä kliiniseen harjoitteluun rinnastettavat opetukset pidetään lähiopetuksena välttämättömin osin. 
  • Lähiopetuksen ryhmäkoko voi olla enintään 10 henkilöä mukaan lukien opettaja.
  • Taitopaja- ja simulaatio-opetukset Biomedicumissa jatkuvat enintään 10 hengen ryhmissä turvallisuusohjeet huomioiden. 
  • Hammaslääketieteen taitopajaopetusta (taitopajasali) jatketaan kriittisten kliinisten taitojen opetuksessa. Opetus toteutetaan poikkeuksellisilla turvallisuustoimenpiteillä (maskit, visiirit, suojakäsineet) 30 hengen ryhmissä. (päivitetty 17.3.2021 tilannekeskuksessa)
  • Koulutusohjelman tulee huolehtia siitä, että jokaisen vuosikurssin opiskelijoilla on muutamia lähiopetuksia kevään aikana. Tässä huomioidaan erityisesti ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat. 
 • Tiedekunnan tilannekeskukselle tulee toimittaa suunnitelma kaikista lähiopetuksista, jotka pidetään 1.3.-31.5.2021 pois lukien opetusohjelman mukaan tapahtuvat potilasopetukset ja harjoittelut sekä simulaatio- ja taitopajaopetukset.  
 • Kaikki tentit tulee järjestää etätenttinä lukuvuoden 2020-2021 loppuun asti. Poikkeuksena ovat ainoastaan kliinisiä taitoja mittaavat tentit (kuten OSCE). Examinarium tenttejä on mahdollista järjestää kevään opetusohjelman mukaisesti kuitenkin siten, että ryhmäkoista tulee huolehtia. Tentistä vastaavien on huolehdittava, että tentistä ja sen käytänteistä tiedotetaan selkeästi ja yhteneväisesti tenttitoimistolle sekä opiskelijoille. Lääketieteellinen tiedekunta suosittelee materiaalin käytön sallimista, koska materiaalin hyödyntämistä on etätenteissä käytännössä mahdoton valvoa. Tentteihin liittyvissä kysymyksissä opettajan tulee olla yhteyksissä tenttipalveluihin meilahti-exams@helsinki.fi
 • Läsnäoloa vaativaa opetusta ei välttämättä ole mahdollista suorittaa korvaavilla tehtävillä tai itseopiskeluvaihtoehdoin. Riskiryhmäläisten kohdalla noudatetaan normaaleja poissaolokäytäntöjä. Korvaavista opintosuoritteista sovitaan opintojakson vastaavan kanssa. 
 • Helsingin yliopiston tiloissa tulee aina käyttää maskia. 
  • Tilannekeskuksen antamat luvat lähiopetukseen ovat voimassa toistaiseksi.  
  • Yleisissä tiloissa turvavälistä huolehtiminen on jokaisen omalla vastuulla.  
  • Koulutusohjelma voi linjata tarkemmin näiden ohjeistusten puitteissa opetuksen järjestämisestä.  

Lääketieteellisen tiedekunnan opintopsykologit Kari Peltola ja Tiina Tuominen vastaanottavat opiskelijoita turvallisen ja tietosuojatun etäyhteyden kautta. Tietoa opintopsykologien palveluista löytyy Opiskelijan ohjeissa ja suora ilmoittautumislinkki yksilöohjaukseen täältä.  

LL-ohjelman käytännön ohjeita: Opetustyön ohjeet (valitse lääketieteen koulutusohjelma) ja Opiskelijan ohjeiden tiedote (valitse lääketieteen koulutusohjelma).  

Ohjeita ja vinkkejä etäopetuksen järjestämiseen

Etäopetuksen pelisäännöt keväällä 2021

Ope­tuk­sen suun­nit­telun linjaukset lääketieteellisessä tiedekunnassa syyslukukaudelle 2021 (ohjeistuksia voidaan tarvittaessa päivittää) 

Lääketieteellinen tiedekunta on tarkentanut syksyn opetuksen suunnittelun linjauksia 9.3.2021 tilannekeskuksen kokouksessa. Nämä ohjeet ovat voimassa syyslukukauden 2021 loppuun asti, mutta muutokset ovat mahdollisia.

 • Massaopetuksia (luennot, seminaarit ja tentit) ei järjestetä lähiopetuksena.
 • Opetuksissa kokoontumisrajoituksena on korkeintaan 50 henkilöä. Opetustilojen turvavälit huomioidaan tilamitoituksen mukaan (laskettu syksyllä 2020).
 • Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opetuksia järjestetään siten, että jokaiselle opiskelijalle tulee muutamia lähiopetuksia jokaisen opintojakson aikana.
 • Potilasopetukset, laboratoriotyöt, taitopaja- ja simulaatio-opetukset sekä kliiniseen harjoitteluun rinnastettavat opetukset pidetään lähiopetuksena välttämättömin osin.
 • Hammaslääketieteen koulutusohjelman taitopajaopetuksissa kokoontumisrajoituksena on 30 henkilöä.
 • Potilasopetuksessa ja potilasopetuksen ryhmäkoossa ja/tai kliinisissä opintojaksoissa noudatetaan HUSin ohjeistuksia tai ko. terveydenhuollon harjoittelupaikan ohjeistuksia.  Opiskelijoiden tulee käyttää sairaalan potilastiloissa ollessaan kirurgista suu-nenäsuojainta. Opetuksessa tulee huomioida ja koulutusorganisaatioiden tulee käydä opiskelijoiden kanssa läpi HUSin antama ajantasainen ohjeistus sairaalaan saapumisesta ja siihen liittyvistä karanteeneista sekä suojautumisesta, hygieniasta ja turvaväleistä sairaalatiloissa ennen jokaisen opetus- tai harjoittelujakson alkua.
 • Kontakti- ja pienryhmäopetuksessa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta turvallisuusohjeiden noudattamisessa.
 • Etäopetuksessa läsnäoloa voidaan vaatia ja läsnäololista kerätä opettajan toimesta.
 • Läsnäoloa vaativaa opetusta ei välttämättä ole mahdollista suorittaa korvaavilla tehtävillä tai itseopiskeluvaihtoehdoin. Riskiryhmäläisten kohdalla noudatetaan normaaleja poissaolokäytäntöjä. Korvaavista opintosuoritteista sovitaan opintojakson vastaavan kanssa.
 • Helsingin yliopiston tiloissa tulee aina käyttää maskia.
 • Yleisissä tiloissa turvavälistä huolehtiminen on jokaisen omalla vastuulla. 
 • Koulutusohjelma voi linjata tarkemmin näiden ohjeistusten puitteissa opetuksen järjestämisestä. 
 • Tiedekunnan tilannekeskukselle tulee toimittaa suunnitelma kaikista lähiopetuksista, jotka pidetään syyslukukauden aikana pois lukien opetusohjelman mukaan tapahtuvat potilasopetukset, kliiniset harjoittelut sekä simulaatio- ja taitopajaopetukset. 
 • Tilannekeskuksen antamat luvat lähiopetukseen ovat voimassa toistaiseksi. 
 • Mahdolliset muut poikkeukset tehdään aina tiedekunnan tilannekeskuksen päätöksellä.

Tentit

 • Kaikki tentit tulee järjestää etätenttinä syyslukukauden 2021 loppuun asti. Poikkeuksena ovat ainoastaan kliinisiä taitoja mittaavat tentit (kuten OSCE).  Tentteihin liittyvissä kysymyksissä opettajan tulee olla yhteyksissä tenttipalveluihin meilahti-exams@helsinki.fi

Etäopetus

Väitöstilaisuudet 

Viimeisin tieto väitöstilaisuuksista löytyy HY:n koronavirustilannesivulta sekä suoraan Opiskelijan Ohjeet -sivustolta

Vanhoja uutisia

1.9. Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla koronavirustartuntoja

2.9. Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille järjestetään koronavirusseulontaa

Kysyttävää

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä yliopistolla, voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen coronavirus@helsinki.fi

***

Tähän uutiseen päivitetään vain tarkennettuja lisäohjeita lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, henkilökunnalle ja vierailijoille.

Sivun sisällöstä vastaa lääketieteellisen tiedekunnan tilannekeskus, johon kuuluvat:

Viimeisin tieto koronavirustilanteesta yliopistotasolla päivittyy tänne: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.